Bureau-excursie Building with nature

Afgelopen weekend waren wij twee dagen op bureauexcursie langs de Nederlandse kusten om diverse Building with Nature projecten te bewonderen.

Bouwen met natuur (oftewel Building with Nature) is een concept waarbij de natuur wordt ingezet om risico’s van klimaatverandering, zoals golfslag en zeespiegelstijging, het hoofd te bieden. Het wordt ook wel ‘nature-based solutions’ of ‘eco-engineering’ genoemd. We bezochten o.a. de Hondsbossche zeewering en de Marker Wadden. Naast dat we met zijn allen ontzettend genoten hebben van de zon, het water en de natuur, levert het ook inspiratie op voor onze projecten. Bijvoorbeeld voor het onderzoeksproject voor waarin we waterveiligheidslandschappen (samen met o.a. WUR) een ontwerpmethodiek ontwikkelen voor het creëren van multifunctionele kustverdedigingen.