Een goed begin van het nieuwe jaar

Met onze publicatie van ons buitenruimte bouwstenenboek willen we 2021 inspirerend beginnen.

Afgelopen jaar was anders dan andere jaren. Veel mensen compenseerden het verblijf in de digitale wereld met intensief gebruik van de openbare ruimte in hun woonomgeving. Voor velen leidde dit tot een grotere waardering en in het verlengde daarvan grotere zorg voor onze leefomgeving. Dat is winst, want al jaren zien wij als ontwerpers van LAOS in onze opdrachten duurzaamheid in de openbare ruimte als belangrijk thema. Klimaatadaptatie, gezondheid, voedselproductie, biodiversiteit en energie zijn uitdagingen waar we allemaal mee te maken hebben. Sinds lange tijd zijn wij bezig met het brengen van samenhang tussen deze onderwerpen en juist nu lijkt de tijd rijp voor een integrale aanpak.

Natuurlijk is veel literatuur en onderzoek voorhanden. Waar wij in onze dagelijkse praktijk echter vaak tegenaan lopen, is dat praktische kennis, bijeengebracht op één plek, ontbreekt. Daarom hebben we voor onszelf de ruimtelijke ingrepen voor al die samenhangende thema’s eens bij elkaar gezet. Het helpt ons bij het ontwerpen.

Laten we met elkaar het goede voornemen hebben om verder werken te werken aan een toekomstbestendige openbare ruimte. Wij vertrouwen erop dat dit buitenruimte bouwstenenboek daarbij een inspiratiebron en praktisch hulpmiddel is. Heb je interesse neem contact met on op: info@laoslandschap.nl