Inspirerende startsessie in Veendam Noordwest

Op donderdag 30 september heeft LAOS samen met KAW Architecten en Adviseurs een inspirerende startsessie gehad over de gezonde leefomgeving Veendam Noordwest in theater- en cultuurcentrum van Berestyn. In deze eerste sessie werden de kwaliteiten, verbeterpunten en mogelijkheden voor de inrichting van Veendam Noordwest besproken. Diverse belanghebbenden (waaronder de gemeente, woningbouw en waterschap) waren uitgenodigd voor de sessie. De focus lag op het thema groene, gezonde en klimaatadaptieve inrichting binnen de wijkontwikkeling. 

Het was een mooie sessie met veel interessante input. De cross-over van verschillende visies zorgde voor een prettige samenhangende bijeenkomst waarbij de gezamenlijke doelen op het gebied van gezondheid en recreatie in Veendam Noordwest samenkwamen. We kijken uit naar de volgende sessies.