LAOS start met kaderplan en deelgebieduitwerkingen havenfront Terschelling

Vlak na het kerstreces ontvingen we het mooie nieuws dat we aan de slag mogen met het havenfront in West-Terschelling. Inmiddels zijn we volop bezig met deze leuke klus.

De komende maanden zullen we op basis van het eerder opgestelde masterplan werken aan een verdere detaillering in de vorm van een kaderplan voor het hele havenfront. Met inspirerende visualisaties en principeprofielen stellen we zo aansprekende ontwerpkaders op voor het kaderplan havenfront West-Terschelling. Deze kaders gebruiken we vervolgens om het havenplein verder uit te werken.

Het mooie aan deze klus is dat we reeds in 2018 al een ontwerp hebben opgeleverd voor het concessiegebied veerdam van Rijkswaterstaat. Op die manier kunnen ontwerpuitgangspunten die we destijds hebben gehanteerd laten overvloeien in het ontwerp voor het gehele havenplein: een plek klaar voor de toekomst!