Projectenparade 2021

Het jaar is voorbijgevlogen. We hebben ons niet verveeld en veel gedaan. Tijd voor de projectenparade 2021. We hebben een aantal projecten op een rijtje gezet en nemen je mee door ons jaar.

Klimaatlandschappen – Friesland en Zeeland

Het afgelopen jaar hebben we samen met WENR (Wageningen Environmental Research) samengewerkt aan een ontwerpend onderzoek naar klimaatlandschappen. Dit was voor de twee provincies Friesland en Zeeland. Een gezamenlijk traject van de beide provincies, de waterschappen en het Rijk. Dit project toont de waarde van ontwerp als middel in de zoektocht naar oplossingen voor maatschappelijke opgave. Het bijzondere aan dit project is dat we voorbij de horizon mochten denken. Als gevolg kunnen grote opgaven, aangevlogen vanuit gezond optimisme, tot nieuwe en aansprekende ideeën leiden. Tegelijkertijd dient er voor deze grote opgaven ook ingrijpende keuzes gemaakt te worden in de fundamenten van ons denken over de ruimtelijke inrichting.

Buitenruimte Veenoord

In Veenoord worden er twintig levensloopbestendige circulaire woningen ontworpen door Specht Architecten. In afstemming met de architect hebben we een hoogwaardig tuinontwerp gemaakt. Het is een prachtig voorbeeld van hoe elementen van het Buitenruimte Bouwstenen boek in een ontwerp samenkomen. Door de combinatie van een ambitieuze opdrachtgever en input van bewoners is dit proces soepel verlopen. Lees hier meer.

Vlonder 

Door het ontwerp lopen precies zoals je het gevisualiseerd had op papier – dat is de droom van iedere landschapsontwerper- en of architect. Neem als voorbeeld de vlonder die we eerder dit jaar ontwierpen en op dit moment gebouwd wordt. Meer over dit proces is hier te lezen. Inmiddels is het bouwproject bijna afgerond. Het resultaat ziet er veelbelovend uit. Dit is een succesvol voorbeeld van een prettige samenwerking waarbij alle partijen vanaf het begin erop gebrand zijn samen het mooiste te willen maken, met een prachtig eindresultaat als beloning.

Wonen op de Esch – Zeegse tuin

We hebben dit jaar gewerkt aan de inpassing van een woning in het buitengebied van Zeegse. In het buitengebied is sloop-nieuwbouw vaak alleen mogelijk als er kwaliteit wordt toegevoegd. Daarbij is architectuur van belang, maar de overgangen van gebouw, tuin en erf naar landschap minstens zo belangrijk. In het ontwerp staat de woning – architectuur door Onix Architecten – aan de rand van de es en wordt er een getrapte overgang gemaakt naar een verdiepte tuin. Er ontstaat daardoor zowel een relatie tussen gebouw en landschap op de grote schaal als een subtiele geborgen relatie tussen gebouw en tuin. We vinden het mooi dat we een naadloze overgang van woning naar landschap hebben kunnen maken die ook vanuit huis door de grote ramen te ervaren is.

Boulevard Delfzijl

In juli van dit jaar is de opening van de boulevard in Delfzijl – het Marconi project – gevierd. Door de huidige coronamaatregelen gebeurde dit op kleine schaal. Echter maakt dit het project niet minder bijzonder. Samen met bewoners van Delfzijl hebben we het ontwerp voor de boulevard gemaakt. Dat heeft geresulteerd in een bij Delfzijl passend ontwerp dat toegankelijk is voor iedereen. Een mooie aanwinst voor de stad en de omgeving. Meer over dit project is hier te lezen.

Nieuw perspectief Lauwersmeergebied

In opdracht van het Waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen werkten we mee aan een nieuw perspectief voor natuur en landbouw in het Lauwersmeergebied. Natuurorganisaties en landbouwers verzamelden zich naar aanleiding van zorgen over doelen voor het zoutgehalte in het meer voor de Kaderrichtlijn Water 2022-2027. Halverwege dit proces zijn wij bij deze zoektocht aangeschoven om het perspectief schetsend aan te scherpen en het gezamenlijke perspectief in beeld te brengen. Dit perspectief, dat een doorbraak is in een jarenlange impasse, is zowel bestuurlijk als in de respectievelijke achterbannen goed ontvangen. Ook hier speelt ontwerp dus weer de verbindende rol.

Vooruitblik

Op dit moment zijn we volop bezig aan een mooie lijst van projecten die we volgend jaar willen presenteren. Komend jaar gaan in Meerstad meerdere projecten in uitvoering, zoals de toegangsweg naar Meerstad met een zeer bijzondere brug over de Borgsloot. Daarnaast krijgt de uitvoering van De Zijlen steeds meer vorm en wordt de bijzondere woonkwaliteit die we hier voor ogen hadden steeds beter beleefbaar. Van het Hunzeboordpark in het noordwesten van de stad Groningen worden in 2022 ook de eerste delen uitgevoerd.

Verder zullen we werken aan het stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling Zwartewaterkwartier in Zwolle. Samen met KOW Architecten uit Den Haag en in opdracht van Van Wijnen werken we samen aan deze verdichtingsopgave in stedelijk gebied, die belangrijk is voor compacte en bereikbare steden.

Maar dit is slechts een klein deel van de verschillende projecten, houd onze blogs en projecten op de website in de gaten voor meer informatie.

Een mooi 2022 gewenst, wij hebben in elk geval zin om verder te werken aan een mooiere wereld.