Voor de gemeente Loppersum ontwikkelden we een praktisch afwegingsmodel waarmee beleidsmakers en bewoners snel inzicht hebben in de mogelijke aanpak van dorpen en straten.

Aanpassing aan huidige eisen

Het Centrum Veilig Wonen herstelt straten in Groningen na versterkingsoperaties in de oorspronkelijke staat. In Loppersum leeft er bij veel bewoners de wens om daarbij hun straat aan te passen aan de huidige eisen. Om het hiervoor beschikbare budget effectief en gericht in te kunnen zetten ontwikkelden we voor Loppersum-Noord een overzichtelijk en praktisch bruikbaar afwegingskader. Hiermee kan voor elke straat vrij eenvoudig bepaald worden in welke mate straten worden aangepast, met welke middelen en wat hiervan de beoogde doelen zijn.

Welke aanpak

Het afwegingskader bestaat uit twee delen. Het eerste deel toont, aan de hand van een aantal gerichte vragen, hoe de gemeente tot een logisch beredeneerde afweging komt over de aanpak. Input hierbij zijn functie, gebruik en ligging van de plek, historie, kwaliteit van verhardingen, groen, ondergrondse leidingen en eventuele recente aanpassingen.

Hoe ziet het eruit

Het tweede deel maakt inzichtelijk hoe de aanpak van een straat er vervolgens op hoofdlijnen uit gaat zien en wat hiervan de doelen zijn. Mogelijke manieren van inrichting worden op hoofdlijnen geschetst wat betreft groen, materialisering en profielen, passend bij historie, eigenschappen en gebruik van de plek. Er is ruimte voor ontwerpers om nader in te spelen op specifieke plekken.

Actueel

Het afwegingskader is vastgelegd in een geografisch informatie systeem dat periodiek actueel gemaakt wordt. Zo blijft het afwegingskader gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen.

Slimme tool voor beleidsmakers en bewoners

Opdrachtgever
Gemeente Loppersum
Samenwerking
Libau
Locatie
Loppersum
Jaar van uitvoering
2017-heden
Jaar van oplevering
2017