De Buitenplaats

De Visie Buitenplaats Paterswoldsemeer is gebaseerd op de uitgangspunten die verwoord zijn in de structuurvisie Meerweg ontwikkelt meer van de gemeente Haren. Hierin wordt voor het gebied tussen het Golden Tulip hotel en de grenzen van het jachthaventerrein tot aan de meerkade een aantal belangrijke en richtinggevende insteken genoemd. Onder andere wordt ingezet op publieke toegankelijkheid van het hele gebied, openbare toegang tot en gebruik van de meeroever en kavelloze bebouwing. Deze uitgangspunten hebben in de Visie Buitenplaats Paterswoldsemeer geleid tot een afgewogen voorstel voor de inrichting van een open bospark met bebouwing dat een kwalitatieve toevoeging vormt aan de omgeving.

Met de herinrichting van de zuidwesthoek van het Paterswoldsemeer in de jaren ’80 is het landschap van het plangebied ingrijpend veranderd. Zoals op de oude luchtfoto te zien is bestond het gebied voor de herinrichting voor een belangrijk deel uit open weiland. Hierdoor was er een directe, visuele relatie met het Paterswoldsemeer vanaf de westelijk gelegen Groningerweg. Namen van aan de Groningerweg gelegen huizen, zoals “Villa Meerzicht”, herinneren nog aan deze tijd. Tegenwoordig is dit uitzicht verruild voor een rijk geschakeerde begroeiing van bomen en planten, die het gebied een geheel andere kwaliteit geven.

Bij de ontwikkeling van de visie op het gebied is ingezet op het handhaven en versterken van de bestaande, voor een groot deel zeer waardevolle, beplantingsstructuur. Daarbij is een intrigerend en uitnodigend glimpje van het voormalige zicht op het meer hersteld. Dit omdat het terrein, zo niet het enige, dan toch één van de weinige delen is van het Meerweggebied waar de kans ligt om niet alleen de relatie met het meer maar ook met de omgeving te leggen.

Het terrein biedt door zijn locatie de unieke mogelijkheid voor Haren om aan te haken bij de gordel van landgoederen rondom Eelde-Paterswolde. Door het gebied in te richten als een aantrekkelijk, open bospark wordt het een aangenaam verblijfsgebied voor zowel passanten als bewoners. Daarbij vormt, net zoals in onder andere de landgoederen Vennebroek, Lemferdinge en Vosbergen, de aanwezigheid van attractieve architectuur een belangrijke kwalitatieve toevoeging. De Buitenplaats onderscheidt zich echter ook weer nadrukkelijk van deze landgoederen door een geheel eigen inrichting en de aanwezigheid van het meer.

De Buitenplaats

Opdrachtgever
Geveke Ontwikkeling
Samenwerking
De Unie Architecten
Locatie
Paterswoldsemeer
Jaar van uitvoering
-
Jaar van oplevering
2008