Van parkeerplek naar dorpstuin

Op zaterdag 4 juli 2015 gingen we met ons intitiatief De Schetsploeg naar Loppersum om een schetsatelier onder geïnteresseerde bewoners van Loppersum te leiden. Het onderwerp van dit atelier was het ontwerpen van een dorpstuin voor Loppersum op het braakliggende terrein van de voormalige kwekerij Nienhuis. Samen met de naastgelegen particuliere boomgaarden en tuinen vormt het Nienhuisterrein ‘het groene hart van Loppersum’. Ter versterking van dit groene hart heeft Stichting Lopster Aalbeern het plan opgevat om het Nienhuisterrein om te vormen tot een tuin van en voor het dorp, met goedkeuring van Albert en Swaan Nienhuis die inmiddels met pensioen zijn en de grond al te koop hadden gezet.

Om inspiratie op te doen, is de Schetsploeg ’s ochtends van start gegaan met een bezoek aan de Kloostertuin in Kloosterburen en de Lotustuin in Ulrum: twee projecten die eveneens op initiatief van dorpelingen tot stand zijn gekomen en die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de lokale gemeenschap.

Na het schetsatelier is besloten om meteen te beginnen met de aanleg van trapveldjes, sportveldjes, ligweiden en een dierenweide met dieren, die door de bewoners verzorgd kunnen worden, onder toeziend oog van ‘van Stad tot Wad dierenartsen’. Verder kan er direct een hoek vrijgemaakt worden voor snoeihout, waar kinderen hutten van kunnen bouwen en  andere bewoners kachelhout uit kunnen zagen.

Foto’s door Harry Cock

Van parkeerplek naar dorpstuin

Opdrachtgever
Stichting Loppersum Aalbeern
Samenwerking
N.v.t.
Locatie
Loppersum
Jaar van uitvoering
N.v.t.
Jaar van oplevering
2015