In 2011 is het Masterplan Centrumgebied Slochteren vastgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan was de uitwerking van twee pleinen die de verbinding vormen tussen de haven en de Fraeylemaborg. Naast de ideeën in het masterplan hadden de bewoners zelf ook een plan gemaakt voor het plein waarin hun ideeën zijn verbeeld. De opgave was dan ook om de verschillende invalshoeken te smeden tot een samenhangend, goed functionerend geheel dat ruimte biedt aan de wensen van ieder, een eigen identiteit geeft aan de plek en tegelijkertijd aansluiting zoekt bij de directe omgeving en een ruimtelijke koppeling legt tussen borg en haven.

Het ruimtelijk functioneel concept voor de buitenruimte is gebaseerd op vier pijlers; de aard van de plek, de fysieke mogelijkheden van de plek, de nieuw te verwachten functie van de bestaande gebouwen en uiteraard de wensen ten aanzien van gebruik en onderhoud van de opdrachtgevers.

De gestelde opgave en de pijlers resulteerde in een inrichting die past bij de functie die het plein heeft als centrale plek in het lintdorp.

Voor toeristen is dit plein een belangrijke schakel tussen de parkeerplaatsen en de Fraeylemaborg. Het plein is daarom niet alleen een plek voor activiteit en ontmoeting, maar vervult ook de rol van entree tot het Erfgoedkwartier.

Met het oog op toekomstig (tijdelijk) gebruik is er ruimte vrij gehouden voor intieme plekken en terrassen en voor de follies. Het plein heeft een groene uitstraling gekregen door de plantvakken en bomen.

Deze belijning is doorgezet in de bestrating en draagt hierdoor bij aan de intimiteit die het plein nu heeft.

Erfgoedplein Slochteren

Opdrachtgever
Gemeente Slochteren
Samenwerking
N.v.t.
Locatie
Slochteren
Jaar van uitvoering
2014
Jaar van oplevering
2016