Het Erfgoedplein in Slochteren is in 2016 opgeleverd. Dit is de eerste stap in een groter plan. In dit grote plan krijgen de oude boerderij en de Houtstek een nieuwe functie en wordt ook de haven onder handen genomen. Alles samen moet dit leiden tot een duidelijk hart voor het dorp Slochteren, zoals dat in de structuurvisie voor de kern van Slochteren uit 2009 is neergezet. In samenwerking met de Provincie Groningen is in 2017 al een grotere overkluizing van de provinciale weg gerealiseerd. Nu is het moment gekomen om de vervolg stap te nemen en is het plan voor de haven gemaakt.

De nieuwe haven wordt optimaal ingericht als verblijfplek. Er wordt een plein gemaakt dat is opgespannen tussen de twee assen die het gebied kent. De as van het Slochterdiep en die van de Fraeylemaborg. De koppeling met het Slochterdiep wordt letterlijk gemaakt door het maken van een loper die wordt doorgetrokken tot op het Erfgoedplein. Deze loper loopt langs en refereert aan een oude kadelijn van de voormalige haven. De loop van het voormalig Slochterdiep krijgt op deze plek een groene invulling met blauw bloeiende vaste planten als verwijzing naar het water.

Het havengebied krijgt ook een duidelijke pleinfunctie voor horeca, festiviteiten en de warenmarkt. Groen, verblijven en horeca vormen een samenhangend geheel.

Haven Slochteren

Opdrachtgever
Gemeente Slochteren
Samenwerking
N.v.t.
Locatie
Slochteren
Jaar van uitvoering
2016-2017
Jaar van oplevering
2018