Water beleefbaar langs de linten

Het herinrichtingsplan voor Garrelsweer geeft functies zoals recreatie, ontmoeten, wandelen en parkeren weer een heldere plek ten opzichte van het autoverkeer in en om het dorp. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners en belangenorganisaties.

Garrelsweer is een lintdorp aan de oude waterweg het Damsterdiep. Het dorpslint ligt aan de twee doorgaande wegen langs het water: de Rijksweg aan de noordkant en de Stadsweg aan de zuidkant. Het herinrichtingsplan geeft elk van deze wegen nadrukkelijker zijn eigen functie en maakt tegelijkertijd de schoonheid van het dorp meer beleefbaar.

De Rijksweg blijft de belangrijkste doorgaande verkeersroute, maar is opgedeeld in een centrale asfaltbaan met aan weerszijden stroken van klinkers. Op kruispunten en oversteekplaatsen is de gehele weg uitgevoerd in klinkers. Naast een verkeersremmende werking heeft deze ingreep het effect dat de weg visueel meer bij het dorp betrokken wordt.

De Stadsweg heeft een meer historisch karakter en is de weg die de verschillende functies in het dorp met elkaar verbindt. De weg wordt optisch versmald door toepassing van een molgoot in het midden van de rijbaan. Verder is de weg voorzien van een voetgangerszone op de plaatsen waar de weg door bebouwd gebied gaat.

Tot slot heeft de herinrichting voor een aantal plekken geheel nieuwe kansen geschapen. Zo wordt het pleintje bij de cafetaria aan de oostzijde van het dorp getransformeerd van een achteraf hoekje tot dé plek bij uitstek om een ijsje te eten en van de omgeving te genieten.

Water beleefbaar langs de linten

Opdrachtgever
Gemeente Loppersum
Samenwerking
N.v.t.
Locatie
Garrelsweer
Jaar van uitvoering
2011-2013
Jaar van oplevering
2010-2011