Het Groninger Woongenootschap

Groningen is een geweldige stad om in te wonen. Toch is het voor steeds meer mensen lastig om een geschikte woning te vinden. Het probleem doet zich niet alleen voor in de sociale woningbouw. Ook steeds meer middengroepen vinden maar moeilijk een passend en betaalbaar huis: van kleine ondernemers en ZZP-ers tot alleenstaanden, (jonge) stadsgezinnen en starters op de woningmarkt.

Daar moet natuurlijk verandering in komen. Niemand zit te wachten op een gedeelde stad waarin alleen ruimte is voor dure koop en sociale huur. Maar hoe dichten we het gat tussen sociale huur en dure koop? Kunnen we de stad uitdagen om de middengroepen beter te bedienen?

Samen met een ambitieuze groep ontwikkelaars, architecten, planeconomen en andere stadsmakers ontwikkelt GRAS een nieuwe corporatie met de mooie naam Het Groninger Woongenootschap: Vooruitgang zij ons doel, door eendracht zijn wij sterk!

Ons Groninger Woongenootschap maakt zich sterk voor hoogwaardige, betaalbare woningen voor hen die nu buiten de (woon)boot vallen. Bovendien willen we werken aan bijzondere nieuwe woningen en woonconcepten die het woningaanbod van de stad gaan verrijken.

Tijdens Let’s Gro leggen we ons plan voor deze nieuwe woningcorporatie graag aan u voor. We laten u de kansen zien en geven inzicht in een aantal inspirerende plannen voor de stad. Wilt u ook woongenoot worden? Met ons meedenken of helpen het Groninger Woongenootschap zo snel mogelijk van de grond te krijgen? Dan bent u van harte welkom! Want: vooruitgang zij ons doel en door eendracht zijn wij sterk!

Het Groninger Woongenootschap is een initiatief van Platform GRAS. Het initiatief wordt mede gevoed en ondersteund door Open Lab Ebbinge, Rizoem, zofa architecten, Specht Architectuur en Stedenbouw, MDLandschapsarchitecten, sandra grabs architectuur, Ruimtekracht, Estheticon Economy & Strategy, Tjerd van Riemsdijk, Hans Koopmans, Wim Boetze en Yvonne Geerdink.

Het Groninger Woongenootschap

Opdrachtgever
gemeente Groningen
Samenwerking
Rizoem, Sandra Grabs Architectuur
Locatie
Groningen
Jaar van uitvoering
2016
Jaar van oplevering
2016