Met bewoners meer mogelijk maken

Voor het dorp Meedhuizen in de gemeente Delfzijl ontwierpen we in samenwerking met de gemeente en bewoners een nieuwe inrichting van de openbare ruimte, onder andere op basis van spelende initiatieven zoals een nieuw verkeersplan. Dankzij een slim proces en integrale samenwerking met de aannemer konden we binnen het budget ook bewonerswensen realiseren die buiten de scope van de opgave vielen.

Combineren van kansen

Aanleiding was de geplande aanpak van de riolering. Omdat hiervoor de straten opengelegd moesten worden, besloten gemeente en Dorpsbelangen om in samenwerking spelende kwesties wat betreft verkeersveiligheid en openbare ruimte aan te pakken. De behoeftes en wensen op het gebied van verkeer, veiligheid, groen en openbare ruimte hebben we samen met gemeente, Dorpsbelangen en bewoners bij elkaar gebracht. Hierdoor konden we een inventarisatie en prioritering maken, alsmede een eerste doorzicht creëren naar het mogelijk combineren van kansen. Hiermee ontstond naast het programma van eisen een programma van wensen. Dit programma van wensen op zich was weer opgedeeld in een basisplan, mogelijke plussen en extra’s buiten de scope van de opgave.

Nieuwe bewonersinitiatieven

Op basis van ons plan van aanpak is een aannemer geselecteerd, met wie we gedurende het ontwerp- en realisatieproces samen optrokken. Door deze gezamenlijke aanpak konden we sturen op het integreren van kansen en daarmee kosten besparen. Hierbij hebben we vanaf het begin met de bewoners samengewerkt bij de planvorming: de plekken die bewoners aanwezen als kansrijk of juist verbeterpunten zijn gebruikt als basis waarmee we kansen voor verkeersveiligheid, openbare ruimte en bijzondere kwaliteiten hebben gecombineerd. Hierdoor ontstonden in gezamenlijk enthousiasme bij bewoners eigen initiatieven zoals het herinrichten van de ruimte rondom de herberg tot een dorpsplein.

Diverse sferen binnen heldere eenheid

De kwaliteiten en sferen van het dorp hebben we gebruikt om het plan op te delen in een viertal gebieden, met elk een eigen karakter, sfeer en kansen. Hiermee konden de verschillende onderdelen van het plan een logische plek krijgen, zoals verkeersveiligheid met natuurlijke middelen, een voetpad door het hele dorp en heldere entrees, overgangen en parkeeroplossingen. Per deelgebied is vervolgens een eigen verbijzondering van het beplantingsplan en de materialisering gerealiseerd, zodat de eenheid van het dorp meer ervaarbaar is én specifieke sferen en identiteiten herkenbaarder zijn geworden.

 

Met bewoners meer mogelijk maken

Opdrachtgever
gemeente Delfzijl
Samenwerking
KWS
Locatie
Meedhuizen
Jaar van uitvoering
2018
Jaar van oplevering
2020