Mooi, mooier, mooist

Het ambitiedocument Mooi, Mooier, Mooist! verwoordt de ambitie en de strategische insteek voor de versterking van de ruimtelijke kracht en kansen van de Regio Groningen-Assen. Tegelijkertijd herdefinieert het document de rol van de ruimtelijke kwaliteit (en daarmee van het Regiopark) als integrerende en zelfs dragende factor voor alle overige ontwikkelingen.

 

Juist de scherpe overgangen tussen steden en dorpen en het omringende landschap is binnen Nederland een uniek onderscheidend kenmerk van de Regio Groningen-Assen. Het document zet vooral in op het versterken van de belevingswaarde en ruimtelijke kwaliteit van deze overgangen. Daarbij wordt er niet alleen van binnen naar buiten gedacht (het landschap als meerwaarde voor de stad/het dorp), maar juist ook van buiten naar binnen (dorpen en steden als meerwaarde voor het landschap).

Ruimtelijke kwaliteit is de allergrootste kracht van de regio. Deze ruimtelijke kwaliteit is dan ook essentieel bij ontwikkelingen op andere gebieden, zoals infrastructuur, nieuwbouw of herstructurering. Het regionale ruimtelijke programma Regiopark krijgt dan ook een ondersteunende, inspirerende en integrerende rol ten opzichte van de andere regionale programma’s Woningbouw en Verstedelijking, Bedrijventerreinen en Economie en Bereikbaarheid.

Mooi, mooier, mooist

Opdrachtgever
Regio Groningen-Assen
Samenwerking
Anantis en Grontmij
Locatie
Regio Groningen & Assen
Jaar van uitvoering
N.v.t.
Jaar van oplevering
2010