Omzoming Oosterhorn

De groene omzoming van het (toekomstige) industrieterrein Oosterhorn zorgt voor een transparante, subtiele connectie met de omgeving. Het terrein wordt niet hermetisch afgesloten van het omringende landschap, maar blijft er nadrukkelijk onderdeel van, terwijl de visueel minder wenselijke elementen van het terrein aan het zicht worden onttrokken. De omzoming is tevens aangegrepen om de route naar het nabijgelegen dorp Borgsweer aantrekkelijk te maken.

Een lange rij in driehoeksverband geplante populieren omzoomt het industrieterrein. De bomen zijn geplant op een speciaal hiervoor opgeworpen walletje. Dit gebaar heeft effecten op meerdere schaalniveaus.

De lange rij bomen past in de schaal en maat van het omringende landschap, maar is ook een afwijkend element: het is meteen duidelijk dat hier iets bijzonders aan de hand is.

De enkele rij bomen werkt als een vitrage: van een afstand vormt de rij een gesloten geheel dat het zicht op het industrieterrein wegneemt. Naarmate de kijker dichterbij komt, opent de rij zich echter en biedt een glimp van wat zich achter de bomenrij afspeelt. Het walletje ontneemt op ooghoogte het directe zicht op het terrein; zaken zoals materiaalopslag en loodsen zijn dus niet zichtbaar, terwijl de meer indrukwekkende elementen van het industrieterrein wel te zien zijn.

Om de bomenrij heen wordt het terrein vlak en open gelaten. Dit terrein is gereserveerd voor zeer divers gebruik: van de nodige waterberging tot ecologische doeleinden tot verpachting aan boeren.

Het afwisselende landschap dat zo ontstaat vormt, met de bijzondere bomenrij als decor, een aantrekkelijke verlevendiging van de route van en naar Borgsweer.

Omzoming Oosterhorn

Opdrachtgever
Groningen Seaports
Samenwerking
N.v.t.
Locatie
Delfzijl, Borgsweer
Jaar van uitvoering
aaa
Jaar van oplevering
2012