Betere organisatie, kwaliteiten zichtbaarder

Voor het historische wierdedorp Middelstum hebben we een ruimtelijke structuurvisie opgesteld die een aantal samenhangende ingrepen voorstelt om de kwaliteiten van het dorp sterker naar voren te brengen. De visie legt een solide en flexibele basis voor de toekomst van het dorp als recreatieve voorzieningenkern in zijn omgeving.

Leidraad voor structuurvisie en inrichtingsplan is dat de kansen voor het dorp liggen in ingrepen die zowel de visuele schoonheid van het dorp beter beleefbaar maken als de verkeerskundige organisatie van het dorp verbeteren.

Herstel van de samenhang in de historische kern

De historische kern van het wierdedorp krijgt in zijn geheel een bestrating van gebakken klinkers. Het profiel wordt verdeeld in rijbaan en voetpaden door een subtiele belijning door middel van molgoten en streklagen.

Deze ingreep past bij de historische bebouwing, brengt eenheid in de kern en benadrukt het verblijfskarakter van de kern en onderschrijft de betekenis van Middelstum als streekvoorzieningen kern.

 

Geleiden van doorgaand verkeer om de kern heen

Het doorgaand verkeer gaat niet langer dwars door de kern van het dorp, maar wordt over de rondweg om de kern heen geleid. In combinatie hiermee wordt het eenrichtingsverkeersbeleid in de kern veranderd, zodat de verkeerskundige organisatie en ruimtelijke opbouw van de kern in samenhang beleefd kan worden.

 

Verbinden van de bijzondere plekken in en om het dorp

Door de aanleg en verbetering van een aantal voetpaden in de kern worden de verschillende bijzondere verblijfsruimten in het dorp directer met elkaar verbonden en takken ze duidelijker aan op het recreatief netwerk in de omgeving.

Deze drie ingrepen verbeteren het verblijfskarakter en de beleving van het dorp, voor zowel bewoners als toeristen. Doordat er gebruik gemaakt wordt van het al aanwezige historisch-ruimtelijk potentieel, is een basis gelegd die ook op de lange termijn werkzaam is en ruimte biedt voor nieuwe initiatieven en investeringen.

Betere organisatie, kwaliteiten zichtbaarder

Opdrachtgever
Gemeente Loppersum
Samenwerking
Ruimte voor iedereen - Sjoerd Nota
Locatie
Middelstum
Jaar van uitvoering
2010
Jaar van oplevering
2012