Take-Away Garden (Laussane Jardin)

Take-away Garden verleidt stadsbewoners om actief deel te nemen aan gebruik en onderhoud van het openbaar groen en daarmee invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de openbare ruimte. De openbare ruimte wordt de huiskamer van de stadsbewoners en stadsbewoners kunnen de openbare ruimte zelfs meenemen hun eigen huiskamer in.

 

Interactive garden

Plantenbakken en andere inrichtingselementen worden verdeeld over het plein. De plantenbakken zijn voorzien van diverse mixen van eetbare planten. De elementen zijn verplaatsbaar naar andere delen van het plein, andere openbare ruimtes of zelfs naar huis. De planten kunnen naar believen geoogst worden en er kunnen naar eigen inzicht potten met planten ingebracht worden door bewoners. Waterbakken voorzien van handpompen nodigen bewoners en bezoekers uit om de planten van water te voorzien. Verplaatsbare zitelementen zorgen ervoor dat men kan gaan zitten waar men wil.

Edible garden

De diverse plantenmixen bestaan uitsluitend uit eetbare bloemen en planten. Er is gekozen voor planten die tegenwoordig niet meer worden herkend als eetbaar of zelfs gezien worden als onkruid. Op de plantenbakken is informatie over de planten en hun eetbaarheid aangebracht. Door algemeen voorkomende plantensoorten in deze ongebruikelijke stadse setting te laten zien wordt de toeschouwer uitgenodigd de planten met frisse blik te bekijken en hun schoonheid te waarderen.

Seeding garden

De zadenoogst aan het eind van het seizoen kan ingezet worden in bermen en onbebouwde plekken in de stad. Bewoners kunnen via een site aangeven waar ze zouden willen dat de zaden worden geplant. Zo blijft de tijdelijke tuin voortleven op een andere manier. Ook de bakken en andere elementen kunnen elders in de openbare ruimte of thuis gebruikt worden.

Adaptable garden

De interactieve opzet van de tuin werkt, doordat optimaal gebruik wordt gemaakt van de plaats die Place PĂ©pinet inneemt in het voetgangersnetwerk van de stad, en van de reuring en aanloop die de winkels en terrasjes genereren. Tegelijkertijd zou de tuin ook ingezet kunnen worden op andere plekken met een dergelijke combinatie van verblijfskwaliteit en (voetgangers)verkeer.

Het ogenschijnlijk willekeurige patroon waarin de diverse elementen zijn verdeeld over het plein  bezit wel degelijk een ervaarbare ordening. Deze ordening is echter niet dwingend: elementen kunnen naar hartelust verplaatst worden. Stippen geven de mogelijke posities van de elementen aan, zodat desgewenst teruggekeerd kan worden naar de oorspronkelijke opzet. Het ontwerp wordt daarmee teruggebracht tot de kern: geheel dienstbaar aan de gebruiker en een vertrekpunt in plaats van een eindbeeld.

Take-Away Garden (Laussane Jardin)

Opdrachtgever
Prijsvraag
Samenwerking
N.v.t.
Locatie
Lausanne (CH)
Jaar van uitvoering
N.v.t.
Jaar van oplevering
2012