Toren Bedumerweg

De Toren aan de Bedumerweg is gelegen aan de rand van de stad naast de wijk De Hoogte. Deze vooroorlogse wijk kent een ver doorgevoerd gebruik van Ligusterhagen om eigendomsgrenzen mee aan te duiden. In het ontwerp voor de buitenruimte van de Toren wordt daarom gekozen om deze Ligusterhaag terug te laten komen als referentiepunt en om de Toren een geheel met haar omgeving te laten vormen.

De buitenruimte van de Toren gaat eveneens een relatie met haar omgeving aan door haar op een sokkel te zetten. Over de fietskelder wordt een deken van groen getrokken; i.d.v. een groen dak. Zo ontstaat er een vormentaal die spreekt me de omgeving (groene taluds van autowegen).

De Toren heeft als hoofdbestemming wonen. Het uitzicht van haar bewoners op hogere verdiepingen kan als weids worden verondersteld. Maar op het maaiveld, direct onder de toren wordt eveneens een uitdagend beeld gevormd. Door de configuratie van hagen, met op sommige koppen accenten van Berberis thunbergii ontstaat voor de bewoners van de Toren een speels effect. Daarnaast zorgt de Pyrus calleryana in de lente voor een kleurbreuk met de Ratelpopulier. Dit is het domein van de ‘tuin’ met haar intiemere sferen. Kijkt men naar het noorden wordt het maaiveld afgewisseld met Ratelpopulieren en laagtes die als het heeft geregend een tijdje nat kunnen zijn.

Het dak van de fietsenkelder fungeert als een intiemere ruimte in het geheel door de hagen. Vanaf de ‘tribune’ die het dak is, kijkt men over de rest van het groen dat een meer openbaar karakter heeft. Op het groene dak leest men een boekje, op het maaiveld voetbalt men.

Tevens biedt de tuin een rustplaats voor dieren. In de Sierperen en de Ratelpopulieren worden nestkasten gehangen, waar vogels een beschut plekje kunnen vinden.

Toren Bedumerweg

Opdrachtgever
De Unie Architecten
Samenwerking
N.v.t.
Locatie
Groningen
Jaar van uitvoering
2016-2017
Jaar van oplevering
N.v.t.