Aanpak

Integrale aanpak

Plekken hebben altijd meerdere functies en betekenissen, op welk schaalniveau je ze ook benadert. Ze spelen immers een rol in systemen zoals infrastructuur, ecologie, energie, economie, politiek, geschiedenis en cultuur. We verdiepen ons altijd grondig in opgaven, zodat we deze functies en betekenissen in samenhang en helderheid ontwikkelruimte kunnen geven. Dat doen we door op iedere plek de logica te zoeken die alle verschillende systemen vanzelfsprekend samenbrengt.

Denken vanuit het landschap

Onze ontwerpaanpak is gericht op het uitlichten van vaak al aanwezige kwaliteiten van plekken en gebieden. De schoonheid komt niet van wat we toevoegen; door datgene wat we toevoegen maken we de schoonheid die er in potentie al is ervaarbaar. Onze ontwerpingrepen zijn altijd gedacht vanuit het landschap – juist de geschiedenis en al aanwezige kwaliteiten van plekken bieden de aanknopingspunten om logische en met de omgeving samenhangende ontwikkelruimte te creëren.

Luisteren en samenwerken

Ontwerpen begint bij ons met goed luisteren en samenwerken. Werken aan de omgeving betekent voor ons vanzelfsprekend samenwerken met iedereen die met die omgeving te maken heeft – overheden, andere (ruimtelijke) professionals en bewoners. Zo komen we tot breed gedragen ontwerpen die goed geworteld zijn in de omgeving; tot flexibele gebiedsvisies die kunnen meebewegen met economische veranderingen; en tot onderzoek en vernieuwing op het snijvlak van landschap en andere disciplines.

Participatie op maat

Samenwerken met andere professionals en bewoners is een logisch onderdeel van de totstandkoming van ruimtelijke plannen. Dat maakt bijvoorbeeld bewonersparticipatie voor ons juist niét vanzelfsprekend. Ons doel is dat bewoners hun wensen, behoeftes en inbreng vertaald zien in de kwaliteit van hun omgeving. We geven daarom bewonersparticipatie graag op maat vorm. Zodat rolverdeling, kaders, doelen en belangen helder zijn en iedereen weet wat verwacht mag worden van vervolgstappen en het uiteindelijke resultaat. Op die manier brengen we niet alleen ontwerpen tot stand met medewerking van bewoners, maar geven we ook vaak ruimtelijk beleid praktisch en begrijpelijk handen en voeten.