1 resultaten voor maarhuizen

Wat houdt ons bezig

Bezoek Maarhuizen

Afgelopen week hebben we de Wierde van Maarhuizen bezocht. In opdracht van Staatsbosbeheer is LAOS bezig met een Landschapsontwikkelingsplan voor Maarhuizen. Maarhuizen is een mooi bewaard complex van een zwerm bebouwing op en rond een wierde en aan de noordzijde van het Mensingeweersterloopdiep bij Winsum. Samen met Onix, Rizoem en de Bouwplaats wordt het plan verder uitgewerkt.