Eerbetoon aan een eendenkooi

Het plan van Laos voor herstel en inrichting van de eendenkooi in Glimmen maakt diverse historische lagen weer zichtbaar in het landschap. De cultuurhistorisch waardevolle eendenkooi (een terrein dat vroeger werd ingericht op het vangen van watergevogelte, met een waterplas vaak omringd door bos) is onderdeel van het monumentale landgoed Huis te Glimmen in Glimmen, Nederland.

Door diverse landschappelijke veranderingen was de eendenkooi nauwelijks meer als zodanig herkenbaar. In een proces van intensieve samenwerking met omwonenden en gebruikers is gekozen voor nieuw gebruik van de eendenkooi als recreatieve stilteplek.

In het nieuwe gebruik gaan duurzaam beheer en veelvuldig gebruik hand in hand. Door een aantal subtiele ingrepen worden bezoekers verleid tot respectvolle omgang met het monument. De vernieuwde eendenkooi trekt meer bezoekers dan ooit, maar de kwetsbare onderdelen worden niet betreden.

Eerbetoon aan een eendenkooi

Opdrachtgever
Staatsbosbeheer
Samenwerking
N.v.t.
Locatie
Glimmen
Jaar van uitvoering
2010-2011
Jaar van oplevering
2012-2013