Visie

Rust als basis voor ontwikkeling

We werken aan een breed scala aan soorten opgaves, van grootschalige visies en strategieën tot dorpsinrichtingen, stedenbouwkundige plannen, parken en tuinen. De bindende factor in al ons werk is het aanbrengen van rust.

Integrale aanpak

Plekken hebben altijd meerdere functies en betekenissen, op welk schaalniveau je ze ook benadert. Ze spelen immers een rol in systemen zoals infrastructuur, ecologie, energie, economie, politiek, geschiedenis en cultuur. We verdiepen ons altijd grondig in opgaven, zodat we deze functies en betekenissen in samenhang en helderheid ontwikkelruimte kunnen geven. Dat doen we door op iedere plek de logica te zoeken die alle verschillende systemen vanzelfsprekend samenbrengt.

Plekken waar je je goed voelt

Onze ontwerpen zie je niet – onze ontwerpen ervaar je. Doel van onze ontwerpen is rust, ontspanning en gebruiksgemak: plekken die je de ruimte geven om je goed te voelen. De schoonheid komt niet van wat we toevoegen; door datgene wat we toevoegen maken we de schoonheid die er in potentie al is ervaarbaar.

Maatschappelijke opgaven plek geven

Maatschappelijke veranderingen hebben altijd ruimtelijke invloed: soms direct, soms indirect. Eén van de meest interessante kanten aan ons vak is dat we maatschappelijke ontwikkelingen letterlijk plek geven in onze omgeving. Dat doen we vanzelfsprekend altijd met anderen – met degenen die op een plek direct en indirect van invloed zijn op de doelen en effecten van ons ontwerp.

Omgeving om op te rekenen

Mensen moeten het voor honderd procent hebben van hun omgeving: voor voedsel, water, energie en kwaliteit van leven. Wij verdiepen ons al jaren in wat onze omgeving nodig heeft om goed te blijven functioneren. En in wat mensen zelf van hun omgeving nodig hebben om goed te blijven functioneren. We weten hoe we groen, water en energie effectief ruimtelijk inbedden in bestaande systemen en passen dat toe in onze ontwerpen. Zodat we op onze omgeving kunnen blijven rekenen.