Publicaties

Blauwe kamer / LAOS Landschapsarchitecten

In de uitgave van maart 2018 van Blauwe Kamer is een ‘portret’ te lezen van LAOS Landschapsarchitecten (toen nog onder onze oude naam: MD Landschapsarchitecten). ‘Het dagelijks leven wordt steeds rijker aan prikkels, aan schreeuwen om onze aandacht. Onze omgeving is bij uitstek de plek om daar tegenwicht aan te bieden [..]’.

Blauwe Kamer

Volle kracht vooruit – ontwerpen aan regionale opgaven voor een grenzeloze regio

Volle kracht vooruit is een ontwerpend onderzoek i.s.m. Bureau PAU in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en gemeentes: Aa & Hunze, Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn. In dit ontwerpend onderzoek zijn we middels stakeholderbijeenkomsten opzoek gegaan naar mogelijke potentierijke verdiepingsslagen op eerdere ruimtelijke onderzoen in de region Drenthe-Oost. Op ontwerpende basis beschrijft deze rapportage thematieken als: krimp, sloop-nieuwbouw, energie, de nieuwe zorgvraag, levensloopbestendig bouwen, economische specialisatie en de ruimtelijke weerslag hiervan, passen onderwijs met opeenvolgende leerlijnen, infrastructuur enz. Zonder hierbij de diepte te verliezen fungeert dit rapport als opstap en blauwdruk voor het meedingen van de gemeentes aan de Regiodeal met het Rijk.

Volle kracht vooruit

Zonneoogst – Beleidsplan zonneakkers in Borger-Odoorn 

Zonneoogst is een intensieve samenwerking van LAOS Landschapsarchitecten met de gemeente Borger-Odoorn, haar inwoners en ROM 3D. Middels verschillende avonden (iedere keer op een andere plaats in de regio) hebben we al schetsend het zonneveldenbeleid i.s.m. met de regio opgesteld voor de gemeente Borger-Odoorn. Het rapport fungeert als het kader en als communicatiemiddel om bewoners betrokken te houden.

Zonneoogst