Publicaties

De Kracht van het Noorden

Wij hebben samen met acht noordelijke natuur- en milieuorganisaties een visie opgesteld die een mooie bouwsteen vormt voor het debat over de toekomst van Noord Nederland.  Nederland staat immers aan de vooravond van een grote transitie van het landelijk gebied. Naast de noodzakelijke transitie van de landbouw, gaat het om klimaatadaptatie, herstel van de biodiversiteit, verbetering van de waterkwaliteit en het (weer) sturend laten zijn van water en bodem. Daarnaast is op gebied van infrastructuur (spoor) en verstedelijking veel gaande. Deze opgaven kunnen eigenlijk alleen in samenhang met elkaar worden opgepakt om tot een zinvolle en toekomstbestendige aanpak te komen.

De Kracht van het Noorden

Park Meerstad in gids voor Land Art Nederland – 50 jaar landschapskunst

Park Meerstad wordt genoemd in de nieuwste editie van ‘Gids voor Land Art in Nederland – 50 jaar landschapskunst’, gepubliceerd op 24 oktober 2021. Auteur Dré van Marrewijk neemt je mee langs 65 landschapskunstwerken in Nederland. Park Meerstad wordt in de gids omschreven als een van de meest omvangrijke voorbeelden van de kruisbestuiving tussen landschapsarchitectuur en landschapskunst. Het boek is uitgebracht door Uitgeverij Blauwdruk en is hier te bestellen. Lees hier meer over Meerstad.

Publicatie Meerstad in Gids voor Land Art in Nederland

Park Meerstad grootste landkunstproject van Nederland

In dit artikel gepubliceerd in jaargang 11, nr. 1-2021 van het Z!EN magazine van Greving & Greving vertelt Mathijs Dijkstra (landschapsarchitect en eigenaar van LAOS Landschapsarchitecten) over het grootste landkunstproject van Nederland. Meanderende paadjes, uitzichten over groen en water, speelveldjes, beschutte hoekjes en een betonnen pad dat het geheel recht als een lineaal doorkruist. Met zijn 10 hectare is Park Meerstad in Groningen het grootste landkunstproject van Nederland.

ZIEN magazine publicatie Park Meerstad

Meervoudig ruimtegebruik bij inpassing zonneparken

Overheid en initiatiefnemers botsen bij de realisatie van zonneparken op de ruimtelijke beperkingen. Zo levert dit inmiddels net zoveel weerstand op als bij het plaatsen van windmolens. Al staat zon op land volgens de ‘zonneladder’ op de laatste plaats, in menige gemeente liggen er vergunningaanvragen. Er is meervoudig ruimtegebruik mogelijk bij de inpassing van zonneparken. LAOS Landschapsarchitecten is een van de bureaus die, betrokken bij beleid, verkenning en ontwerp, zien waar ’t schuurt en wat goed gaat. We delen onze ervaringen en visie op hoe opwekking van zonne-energie in een klein land het best kan landen in deze publicatie van het ROmagazine (jaargang 39, juni 2021). Tevens wordt er een inzage gegeven in de ruimtelijk gevisualiseerde energieopgave in het Friese Waadhoeke.

 

 

ROmagazine publicatie zonneparken

Nieuwe strategie zorgt voor doorbraak in Landschapsvisie Hunzedal

In januari 2021 is onderstaande artikel betreffende de Landschapsvisie Hunzedal gepubliceerd in jaargang 39 van het ROm. De Landschapsvisie Hunzedal biedt nieuw perspectief op de succesvolle afronding van de natuurontwikkeling in het stroomdal van de rivier de Hunze in Drenthe. Deze natuuropgave is onderdeel van het Drentse Programma Natuurlijk Platteland. Hierin worden thema’s als natuur, water, energie, landbouw en recreatie met elkaar verbonden. Dankzij een uitvoerig participatieproject en een integrale werkwijze zijn Prolander en LAOS Landschapsarchitectuur geslaagd in het creëren van een realistisch toekomstperspectief. Lees hier meer over de Landschapsvisie Hunzedal.

ROmagazine publicatie Hunzedal

Blauwe kamer / LAOS Landschapsarchitecten

In de uitgave van maart 2018 van Blauwe Kamer is een ‘portret’ te lezen van LAOS Landschapsarchitecten (toen nog onder onze oude naam: MD Landschapsarchitecten). ‘Het dagelijks leven wordt steeds rijker aan prikkels, aan schreeuwen om onze aandacht. Onze omgeving is bij uitstek de plek om daar tegenwicht aan te bieden [..]’.

Blauwe Kamer

Volle kracht vooruit – ontwerpen aan regionale opgaven voor een grenzeloze regio

Volle kracht vooruit is een ontwerpend onderzoek i.s.m. Bureau PAU in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en gemeentes: Aa & Hunze, Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn. In dit ontwerpend onderzoek zijn we middels stakeholderbijeenkomsten opzoek gegaan naar mogelijke potentierijke verdiepingsslagen op eerdere ruimtelijke onderzoen in de region Drenthe-Oost. Op ontwerpende basis beschrijft deze rapportage thematieken als: krimp, sloop-nieuwbouw, energie, de nieuwe zorgvraag, levensloopbestendig bouwen, economische specialisatie en de ruimtelijke weerslag hiervan, passen onderwijs met opeenvolgende leerlijnen, infrastructuur enz. Zonder hierbij de diepte te verliezen fungeert dit rapport als opstap en blauwdruk voor het meedingen van de gemeentes aan de Regiodeal met het Rijk.

Volle kracht vooruit

Zonneoogst – Beleidsplan zonneakkers in Borger-Odoorn 

Zonneoogst is een intensieve samenwerking van LAOS Landschapsarchitecten met de gemeente Borger-Odoorn, haar inwoners en ROM 3D. Middels verschillende avonden (iedere keer op een andere plaats in de regio) hebben we al schetsend het zonneveldenbeleid i.s.m. met de regio opgesteld voor de gemeente Borger-Odoorn. Het rapport fungeert als het kader en als communicatiemiddel om bewoners betrokken te houden.

Zonneoogst