Publicaties

Blauwe Kamer

Blauwe kamer / LAOS Landschapsarchitecten

In de uitgave van maart 2018 van Blauwe Kamer is een ‘portret’ te lezen van LAOS Landschapsarchitecten (toen nog onder onze oude naam: MD Landschapsarchitecten). ‘Het dagelijks leven wordt steeds rijker aan prikkels, aan schreeuwen om onze aandacht. Onze omgeving is bij uitstek de plek om daar tegenwicht aan te bieden [..]’.

Volle kracht vooruit

Volle kracht vooruit – ontwerpen aan regionale opgaven voor een grenzeloze regio

Volle kracht vooruit is een ontwerpend onderzoek i.s.m. Bureau PAU in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en gemeentes: Aa & Hunze, Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn. In dit ontwerpend onderzoek zijn we middels stakeholderbijeenkomsten opzoek gegaan naar mogelijke potentierijke verdiepingsslagen op eerdere ruimtelijke onderzoen in de region Drenthe-Oost. Op ontwerpende basis beschrijft deze rapportage thematieken als: krimp, sloop-nieuwbouw, energie, de nieuwe zorgvraag, levensloopbestendig bouwen, economische specialisatie en de ruimtelijke weerslag hiervan, passen onderwijs met opeenvolgende leerlijnen, infrastructuur enz. Zonder hierbij de diepte te verliezen fungeert dit rapport als opstap en blauwdruk voor het meedingen van de gemeentes aan de Regiodeal met het Rijk.

Zonneoogst

Zonneoogst – Beleidsplan zonneakkers in Borger-Odoorn 

Zonneoogst is een intensieve samenwerking van LAOS Landschapsarchitecten met de gemeente Borger-Odoorn, haar inwoners en ROM 3D. Middels verschillende avonden (iedere keer op een andere plaats in de regio) hebben we al schetsend het zonneveldenbeleid i.s.m. met de regio opgesteld voor de gemeente Borger-Odoorn. Het rapport fungeert als het kader en als communicatiemiddel om bewoners betrokken te houden.

 

AHA Magazine

AHA Magazine – Healthy Living Lab

Een participatief onderzoek naar de kansen voor Friese dorpen, zoals Ferwerd en Burgum als het gaat om de ruimtelijke implicaties van een veranderende gezondheidszorg.

Rondje om de Noord

Rapportage Rondje om de Noord

Rondje om de Noord is een participatief traject geweest waarin bewoners input konden leveren voor de beleidsagenda voor de noordrand van het Groningse dorp Bedum. Deze publicatie bevat een uitwerking van alle aangedragen ideeën van bewoners en andere stakeholders.

Milieu

Milieu / De 6 dimensies van Positieve Ruimte

De benadering van gezondheid die Machteld Huber formuleerde, daagt ons als ontwerpers uit om anders naar onze omgeving en ons vak als ruimtelijk ontwerper te kijken. In feite doet ze niets minder dan het vakgebied ruimtelijk ontwerp een essentiële, overkoepelende focus aanreiken.

IABR catalogus – De Nordic City in de 

Het plan dat het Atelier Stadsbouwmeester Groningen voor de Internationale Architectur Biënnale Rotterdam 2016 heeft ingezonden, is opgenomen in de catalogus.

Projectatelier Groningen heeft onderzocht hoe de transitie naar duurzame energie een wenkend economisch perspectief voor stad en regio kan opleveren.

Video

Meerstad

Noorder Breedte – Katoenen lakens leiden tot droompark in Meerstad

Bureau Meerstad vroeg het CBK Groningen om mee te denken over de inrichting van een, nu nog, grote lege vlakte. Dit leidden tot een integrale samenwerking tussen LAOS Landschapsarchitecten (toen nog onder onze oude naam: MD Landschapsarchitecten) en Jeroen Doorenweerd.

Eenden En Eiken 

In the door LAOS Landschapsarchitecten uitgegeven boekje Eenden en Eiken is de geschiedenis, het gebruik en het ontwerp voor de eendenkooi in Glimmen inzichtelijk gemaakt.

U kunt de publicatie bestellen via info@laoslandschap.nl

Historie