Openbare ruimte voor nieuwe stad

We maken doordachte stedenbouwkundige raamwerken voor grootschalige stadsuitbreidingen. Onze plannen zorgen voor structuur die ook kwaliteit brengt wanneer ontwikkelingen in een ander tempo verlopen dan verwacht. Binnen deze structuur zorgen we voor ruimtelijke flexibiliteit om nieuwe ontwikkelingen op te nemen. Zo kunnen steden meebewegen met ontwikkelingen terwijl kwaliteit gewaarborgd blijft.