Molenweg Loppersum

De herinrichting van de Molenweg te Loppersum maakt gebruik van subtiele ingrepen om een groene, karaktervolle weg te creƫren waarop respectvol en ontspannen gereden wordt.

In het ontwerp hebben de wensen van gebruikers en omwonenden een essentiƫle rol gespeeld. Door het aangaan van open gesprekken met alle belanghebbenden en het gezamenlijke te zoeken in de verschillende wensen en belangen, konden ingrepen gedaan worden die in het voordeel van zowel dorpsbewoners, het verkeer als de identiteit van het dorp zijn. De weg is dankzij een paar eenvoudige, maar effectieve ingrepen een effectieve 30 km-zone, geheel zonder verkeersremmende maatregelen.

Doordat er is gekozen voor een profiel met eenzijdig groen, kon het groen grootser en nadrukkelijker neergezet worden in het wegprofiel. De bomen hebben een grote maat en staan ruim in het groen. Dit heeft naast een temperend effect op de weggebruiker ook de uitstraling van een statige laan (in plaats van de verbindingsroute die de weg eigenlijk is), die past bij het karakter van de omgeving.

Doordat het eenzijdige profiel een aantal maal omgedraaid wordt, verschuift de as van de weg. Ook dit heeft een gunstige uitwerking op de snelheid van het gemotoriseerde verkeer.

 

De straat loopt door drie gebieden in het dorp met elk een eigen identiteit: een lint van middenstandswoningen, een parkachtig centrumdeel en tot slot een eclectische mix van oudere en recentere vrijstaande bebouwing. De vernieuwde Molenweg past zich telkens vrijwel ongemerkt aan de identiteit van de omgeving aan. Ter hoogte van het parkachtige centrale deel is er wel een duidelijke overgang waar te nemen: hier wordt de parksfeer versterkt met meer en andersoortige bomen. Omdat het parkdeel een schakel is in de route van station naar het historische centrum, sluit de klinkerbestrating hier in kleur aan op de karakteristieke kleur van de bestrating van het centrum.

Overigens is de klinkerverharding mogelijk door een gecombineerde aanpak van straatprofiel en riool tegelijk. Doordat de nutsbedrijven aantakten op het plan, was het mogelijk zowel ondergronds als bovengronds de aanpak in een keer te voltooien. Hierdoor kon met wapeningsnetten een stevige ondergrond gemaakt worden, waardoor de klinkerverharding het verkeerseffect van een doorgaande route aankan.

Molenweg Loppersum

Opdrachtgever
Gemeente Loppersum
Samenwerking
Caspers infraservice
Locatie
Loppersum
Jaar van uitvoering
2010-2012
Jaar van oplevering
2008-2011