Energie en ruimte

Energietransitie is een ruimtelijk vraagstuk, zowel op het platteland als in dorpen en steden. Wij houden ons bezig met de beleidsmatige, uitvoerende en onderzoekende kanten van energietransitie. Van zorgvuldige inpassingen tot participatietrajecten tot het slim energieneutraal maken van steden. Met als uitgangspunt dat bestaande vitale structuren altijd de basis vormen voor nieuwe kansen en kwaliteiten.