Slimme Energiestad Groningen

Slimme Energiestad Groningen 2035 is een realistische, ruimtelijke visie op Groningen als energieneutrale stad. Centrale ingreep is een ringboulevard die de compacte structuur van de stad herstelt, de relatie met het ommeland versterkt en de spelverdeler wordt van energie, verkeer, wonen, werken en ontspannen.

 

Belangrijkste uitgangspunt voor het plan was dat het realistisch moest zijn op zowel ruimtelijk, economisch als energetisch niveau. Het is daarom gebaseerd op bekende statistische data en prognoses, de hedendaagse staat van technologische vooruitgang en energetische mogelijkheden en ingrepen die economisch haalbaar zijn.

Ook incorporeert het plan de langere termijn ambities van Groningen op het gebied van onder andere kennisontwikkeling, healthy ageing, mobiliteit en stedelijke diversiteit.

 

De ringboulevard combineert zoveel mogelijk kansen tegelijkertijd. Hij zorgt voor stedelijke verdichting, groene openbare ruimte, mobiliteit en openbaar vervoer, oriëntatie en herkenbaarheid, divers stedelijk leven, ontmoeting en kennisdeling. Onder de grond lopen de diverse energienetwerken, boven de grond krijgen bedrijven, instanties en onderwijsinstellingen hun eigen gezicht aan de ring. De ringboulevard is gebaseerd op het laatste overkoepelende ruimtelijke masterplan voor Groningen uit 1928. Dit houdt de ingreep in de bestaande stedelijke structuur beperkt en maakt het effect optimaal. Ruimtelijk, logistiek en energetisch wordt er logisch aangetakt op de gehele stad en de omgeving.

 

Het plan is de inzending van het Atelier Stadsbouwmeester Groningen voor de International Architecture Biënnale Rotterdam 2016.

Slimme Energiestad Groningen

Opdrachtgever
IABR & Gemeente Groningen
Samenwerking
Jeroen de Willigen, Jan Martijn Eekhof, Specht Architecten, Studio Marcha
Locatie
Groningen
Jaar van uitvoering
N.v.t.
Jaar van oplevering
2016