PROloog is de ontwikkelingsstrategie voor het havengebied van Lauwersoog en de directe omgeving. De strategie geeft zowel de grote infrastructurele opgaven die nodig zijn als de vele commerciƫle initiatieven en belangen die er spelen de ruimte. Het plan maakt daarbij gebruik van de vele bijzondere kwaliteiten die het gebied heeft. De strategie is gebaseerd op vijf uitgangspunten:

De kansen zitten in wat er al is, niet in wat je toevoegt

Lauwersoog is een plek waar zeer veel verschillende werelden bij elkaar komen: zoet water, zout water, vissershaven, recreatiehavens, de verbinding met waddeneilanden, strandjes, bosgebied, nationaal park, buitensportgebied, bedrijven en grootschalige waterhuishouding. Al deze werelden bij elkaar geven Lauwersoog een unieke, rauwe en zeer afwisselende uitstraling. Er hoeven dus geen kansen gecreƫerd te worden; ze liggen voor het oprapen.

Verbind en ontsluit de mogelijkheden

Veel van wat er in Lauwersoog te beleven en te doen is, wordt echter aan het oog onttrokken of is slecht bereikbaar en ervaarbaar. De verschillende werelden die bij elkaar komen, raken elkaar niet altijd op de juiste manier of zitten elkaar in de weg. Alles wat er in en om Lauwersoog te zien en te ervaren is, kan beter ontsloten en verbonden worden. Zowel op logistiek niveau als op recreatief niveau, zowel op visueel als op mentaal niveau. Geluste paden maken heel Lauweroog bereikbaar, met de doorgaande weg als verbindend element.

 

Geef plekken een identiteit, met spelregels

Om ontwikkelingen elkaar te laten versterken in plaats van te remmen, dient in kaart gebracht te worden wat waar gewenst en mogelijk is, en wat juist niet. Lauwersoog is in te delen in drie gebieden met een eigen identiteit, eigen kansen en (on)mogelijkheden: de kant van de zee, de kant van het meer en de dijk ertussenin. Uit de specifieke kansen en mogelijkheden voor elk gebied volgen logische spelregels voor nieuwe ontwikkelingen.

Geef het onvoorziene de ruimte

Voor Lauwersoog staan een aantal ingrijpende infrastructurele aanpassingen op het programma, zoals een dijkverhoging. Het is echter nog niet duidelijk wanneer en op welke manier deze ingrepen zullen plaatsvinden. PROloog reserveert op strategische plekken ruimte voor deze ingrepen. Dit heeft twee voordelen: de ingrepen kunnen plaatsvinden wanneer de tijd rijp is en andere ontwikkelingen en initiatieven zijn er niet meer van afhankelijk en kunnen in hun eigen tempo doorgaan.

Geef initiatieven de tijd en de ruimte

Doordat er wordt uitgegaan van de potentie van datgene wat er al is en ingezet wordt op ontwikkeling en flexibiliteit, hoeft er geen dwingend visueel ‘eindbeeld’ nagestreefd te worden. Dit betekent dat het slagen van het plan niet afhankelijk is van het al dan niet doorgaan van bepaalde ontwikkelingen en ook dat deze ontwikkelingen minder wederzijds afhankelijk worden. Initiatieven en ontwikkelingen kunnen dus in eigen tijd en tempo plaatsvinden, of wijzigen. Dit vergroot de speelruimte en maakt de slaagkans kan ontwikkelingen groter. Elke ontwikkeling versterkt het geheel, maar het geheel wordt niet zwakker met het wegvallen van een ontwikkeling.

Ontwikkelstrategie PROloog

Opdrachtgever
Gemeente De Marne, Provincie Groningen
Samenwerking
De Unie Architecten
Locatie
Lauwersoog
Jaar van uitvoering
N.v.t.
Jaar van oplevering
2008-2010