De vernieuwing van de recreatieve zeehaven van Lauwersoog combineert een verbeterde logistieke organisatie met een heldere, flexibele en aantrekkelijke ruimtelijke inrichting. Het plan lost de in de haven spelende ruimtelijke knelpunten op en creëert tegelijkertijd plek voor nieuwe ontwikkelingen.

 

 

Horizontaal ruimte scheppen

De haven van Lauwersoog herbergt zowel een recreatiehaven als een visserijhaven. De verkeersstromen van en naar beide havens hebben elk hun eigen ritme en behoeftes en zitten elkaar daardoor in de weg. Door de visserijhaven een eigen afslag te geven die veel directer aansluit op de industriële kant van de haven, schept het plan voor beide havens lucht en ruimte. De visserijhaven kan beter functioneren en de recreatiehaven wordt nadrukkelijker verblijfsgebied en krijgt meer mogelijkheden om zich als zodanig te ontwikkelen.

Verticaal ruimte scheppen

Om het overstromingsrisico voor de buitendijkse bebouwing te beperken wordt alle nieuw te realiseren bebouwing op een verhoogd niveau geplaatst. Hierdoor ontstaat echter een groot hoogteverschil tussen de haven en de nieuwe bebouwing. Door een extra tussenniveau te creëren verandert dit hoogteverschil van een probleem in een kans. De mogelijkheid ontstaat om een heldere en logische indeling van de ruimte te creëren: het hoogste niveau voor de bebouwing en terrassen; het tussenniveau voor (informeel) parkeren en evenementen; het onderste niveau voor de recreatieve verbinding met andere plekken in de haven, zoals de veerhaven. De onderverdeling in hoogteniveaus biedt nog een ander voordeel: het is een zeer effectieve golfbreker in geval van overstromingsgevaar.

 

Materialisering en groen

Voor de gehele haven is gekozen voor een materialisering die past bij de uitstraling van een zeehaven: basalt, gestort beton en stelconplaten. In het recreatieve deel van de haven wordt deze uitstraling verzacht door het toepassen van zoutminnend inheems groen.

Aanpak haven Lauwersoog

Opdrachtgever
Gemeente de Marne, Provincie Groningen
Samenwerking
pvanb architecten
Locatie
Lauwersoog
Jaar van uitvoering
N.v.t.
Jaar van oplevering
2011-2012