De jachthaven en het havengebouw vormen het nieuwe hart van het Havenkwartier van Blauwestad in de provincie Groningen. De inrichting van het gebied rond het nieuwe havengebouw dient twee doelen: toeristische aantrekkelijkheid en toekomstige woonkwaliteit. Op dit moment is het havengebied de toeristische spil van de omgeving. Op termijn, wanneer de geplande woonbebouwing gerealiseerd zal worden, krijgt het gebied een functie als centrum van Blauwestad. De inrichting van de openbare ruimte speelt in op deze toekomstige dubbele functie.

 

Jachthaven en boulevard

De jachthaven van het Havenkwartier biedt plaats aan 130 boten, verdeeld over een vijftal hardhouten steigers. De steigers zijn direct ontsloten aan de openbare boulevard. De brede boulevard die jachthaven en Havengebouw verbindt kan in de toekomst ook functioneren als woonstraat voor de geplande huizen. De breedte en vormgeving van de boulevard geeft de ruimte voor gemengd gebruik en zorgt voor een heldere scheiding van openbaar en privé.

 

Brug en strand

De boulevard loopt over in een 100 meter lange houten voet- en fietsbrug. Deze brede, houten vlonder leidt bezoekers in één vloeiende beweging naar het strand aan de overkant van het water. Het strand is vormgegeven als halfbesloten baai, en is zo gesitueerd dat het een mooi uitzicht biedt op het meer en de jachthaven. De ligging maakt het strand goed zichtbaar en bereikbaar vanuit de (woon)omgeving, waarmee de exclusieve kwaliteiten van het gebied benadrukt worden. Tegelijkertijd zitten door deze ligging de toekomstige woonomgeving en het toeristische gebruik elkaar niet in de weg.

 

 

Inrichting buitenruimte havengebouw

Het aan de boulevard gelegen havengebouw vormt het centrale punt in het havengebied. De voorzieningen in het gebouw (sanitair, havenkantoor, nautische winkel en horeca) bedienen zowel de haven als het strand.

De buitenruimte van het havengebouw is vormgegeven als tussenvorm tussen een tuin en een duinlandschap. De verharde buitenruimte direct rondom het havengebouw is opgezet als één doorlopend, flexibel terras en de overgang naar de openbare ruimte is vloeiend en vanzelfsprekend. De verschillende toeristische functies (en toekomstige openbare functies) in het gebouw hebben hierdoor een toegankelijke, uitnodigende uitstraling. Ook kunnen door de open opzet terrassen makkelijk met de bezonning meebewegen. Tot slot geeft deze opzet veel flexibiliteit bij toekomstige functieveranderingen van het gebouw.

 

Beplanting buitenruimte havengebouw

De beplanting rond het havengebouw bestaat uit dennen in een onderbegroeiing van grassen en bloeiende vaste planten, die refereert aan het wadden- en duinlandschap: dit versterkt de toeristische kwaliteit van het havengebied. Op dit moment zorgt de beplanting voor een centraal rustpunt in het wilde groen van de nabije omgeving. Wanneer de woonbebouwing in de omgeving is gerealiseerd, zorgt dezelfde beplanting juist voor een eigenzinnig, aantrekkelijk stukje natuur tussen de woningen.

Deze reeks ingrepen zorgen samen voor een toeristisch aantrekkelijke omgeving, die ook de toekomstige bewoners extra kwaliteit biedt.

Havenkwartier Blauwestad

Opdrachtgever
Provincie Groningen, Gemeente Oldambt
Samenwerking
De Unie Architecten
Locatie
Groningen
Jaar van uitvoering
2013-2014
Jaar van oplevering
2011-2012