Nieuwe entree in groene setting

Voor de gemeente Texel maakten we in Den Burg het stedenbouwkundige plan voor de vernieuwing van Den  Burg Zuid. In het plan wordt ruimte gemaakt voor nieuwe en bestaande functies zoals een sporthal, sportvelden, het gemeentehuis, basisscholen en een festivalterrein. Zowel voor fietsers, voetgangers als automobilisten wordt de aantakking op het dorp en rest van het eiland vernieuwd.

Nieuwe entree, nieuwe verbindingen

Een vernieuwde paden- en wegenstructuur maken de nieuwe functies ook voor fietsers en voetgangers goed bereikbaar vanuit het dorp en de omgeving. De Emmalaan, die onderdeel is van de ringweg van Den Burg, krijgt een groene middenberm. In de omzoming van de Emmalaan wordt de visuele verbinding tussen Den Burg Zuid en het dorp gelegd. Zo ontstaat een groene setting die de ruimtelijke samenhang tussen Den Burg Zuid en het dorp herstelt. Op de ringweg ervaren automobilisten dat ze door één park heen rijden.

Groene structuur als basis

De bestaande parksetting wordt versterkt en fungeert als structurerende onderlegger. Door visuele verbindingen te leggen in de groene setting ontstaan eenheid en overzicht. Zo wordt de diversiteit van het gebied goed ervaarbaar en krijgen de diverse functies hun eigen plek in het geheel.

Nieuwe entree in groene setting

Opdrachtgever
Gemeente Texel
Samenwerking
N.v.t.
Locatie
Den Burg
Jaar van uitvoering
2017-2018
Jaar van oplevering
Heden