Uitgangspunt voor de inrichting is het plan dat CPO Europapark in samenwerking met Rizoem tot stand heeft gebracht. Het plangebied wordt begrensd door de Eelkemastraat, het nieuw te maken park, het Winschoterdiep en de insteekhaven. Het plan is gemaakt in samenwerking met CPO de Linie en Rizoem.

Concept

Het uitgangspunt is om van de gezamenlijke binnentuin en plek te maken die zich onderscheidt ten opzichte van de omgeving. Dit laten wij naar voren komen in het materiaalgebruik en de beplanting. De binnentuin wordt omsloten door randen bestaande uit de kade, het park en het buitenveld welke zich voegen naar de omgeving. De binnentuin verwijst ook naar het traditionele hofje als besloten, omsloten semi-openbare ruimte.

Verharding – groen – water

Om de binnentuin als gezamenlijke plek te benadrukken wordt er één vloer aangebracht die tot de deur doorloopt. Dit zogenaamde tapijt wordt uitgevoerd in gebakken klinkers en kent een  kleurverloop van licht (Ravenna) in het centrale deel en loopt donker (basalt) weg naar de woningen. Ter plaatse van de parkeervakken is de bestrating het meest donker (omber) uitgevoerd.

De binnentuin wordt ingevuld met bomen, hagen, plantvakken en een waterelement die de onderscheidende kwaliteit en het eigen karakter van de binnentuin moeten versterken. Aangezien de omgeving bestaat uit wilgen en elzen, stellen wij in de binnentuin meerstammige bomen voor. Bij de kade en het binnenveld sluiten wij juist weer aan op de omgeving met haar meer robuuste bomen.

De plantvakken worden gevuld met een mozaïek aan diverse vormen en kleuren planten. Voor ieder type border is een zorgvuldige collectie planten samengesteld waarbij er steeds een duidelijke structuurgevende plant is die alle planten aan elkaar bindt en het geheel verzacht. Vanuit deze zogenaamde mat komen de andere accent planten omhoog.

Over de schuurtjes en de aangrenzende parkeerplaatsen worden pergola’s geplaatst.Een constructie van gegalvaniseerde hoekstalen en staalkabels wordt tegen de schuurtjes bevestigd waar vervolgens de Wilde Wingerd (Parthenocissus tricuspidata) over heen kan groeien. Zo heeft iedere woning een groene entree.

Het waterelement is een verwijzing naar de traditionele opzet van een hofje waar vaak een waterpomp in de binnentuin stond. Het waterelement bestaat uit een betonnnen bak waar met een handpomp water in gepompt kan worden. Voorzien van zitrand en groen kan het waterelement op deze manier de ontmoetingsplek van de binnentuin worden. Langs de randen wordt er ook voorzien in soortgelijke plekken. Een gezamenlijke vlonder zorgt er voor dat deze rand onderdeel wordt van het geheel en ontstaat er een plek waar bewoners kunnen vertoeven.

Op 14 Juli 2021 zijn we met het hele team op excursie geweest, tijdens onze fietstocht door Groningen zijn we ook gestopt in de Linie. Tijdens deze stop zijn er mooie nieuwe foto’s gemaakt die de omgeving en de beplanting mooi laten zien.

De Nieuwe Linie

Opdrachtgever
CPO Europapark en Rizoem
Samenwerking
n.v.t.
Locatie
Groningen
Jaar van uitvoering
2017-heden
Jaar van oplevering
2015