Nieuwe Oosterparker Verbanden

Zinvolle ingrepen

Een gezonde, op preventie van zorg ingerichte wijk is het doel. Praktische, pragmatische acties en ontwikkelingen zijn het middel waarmee we bewoners benaderen en betrekken: we praten niet over gezondheid, maar over stoepen, parken, voortuinen, golfkarretjes en geld.

Die aanpak is gebaseerd op het wetenschappelijke inzicht  – bekende voorbeelden zijn Healthy Ageing en Machteld Huber – dat zachte kanten zoals sociaal participeren en zingeving een essentieel onderdeel van gezondheid zijn.

Zingeving kunnen we niet voor een ander regelen. Wel kunnen we het met een ander hebben over wat hem bezighoudt, en daar acties aan verbinden. Dan worden alle ingrepen die we plegen, van groot tot klein, zinvol.

Wanneer we klaar zijn..

..is de Oosterpark een stuk beter ingericht op zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de wijk; op bereikbaarheid van voorzieningen voor ouderen en kwetsbaren; op prettig wonen en genieten van de wijk; op dagelijks gezond bewegen, bereikbaarheid van gezond voedsel en zinvol samenleven. En wanneer we klaar zijn hebben de Oosterparkwijk en partijen die in de Oosterparkwijk actief zijn de middelen in handen om het ingezette traject zelf verder te brengen.

 

 

JURY: “DE JURY TYPEERT DE INZENDERS ALS EEN SOORT VRIJBUITERS, DIE GEZONDHEID OP EEN ANDERE MANIER DURVEN TE INTERPRETEREN……ER IS WAARDERING VOOR HET IDEE OM DE ENERGIECOÖPERATIE ALS DRIJVENDE KRACHT TE GEBRUIKEN. DE MANIER WAAROP DIT WORDT GEPROBEERD NOEMT DE JURY SLIM.”

Ruimtelijke verbinding en financieel model

Dat doen we door te leveren wat er nu ontbreekt: het leggen van ruimtelijke verbinding en een financieel model dat ontwikkelingen mogelijk maakt. Behoeftes en wensen uit de wijk zijn daarbij de motor van ontwikkelingen. Samen met de wijk wordt geld verdeeld en de aanpak concreet gemaakt. Met het financieel model smeden we nieuwe allianties tussen bewoners en partijen binnen en buiten de wijk.

Zo geven we de participatiemaatschappij praktisch vorm en maken we maatschappelijke ontwikkeling in wijken minder afhankelijk van overheden.

Nieuwe Oosterparker Verbanden

Opdrachtgever
Gemeente Groningen
Samenwerking
Specht Architecten, GGD Fryslân, Rizoem, Stichting Veenbrand, Stichting BINt/Resto van Harte
Locatie
Groningen
Jaar van uitvoering
N.v.t.
Jaar van oplevering
2017