Ruimtelijk Functioneel Ontwerp Centrumgebied Schoonebeek

Het Centrumgebied van Schoonebeek kampt momenteel met leegstand van faciliteiten en loopt het risico nog meer ondernemers te verliezen als er niet wordt ingegrepen.  Samen met de Werkgroep Centrumgebied Schoonebeek werkte MD Landschapsarchitecten aan een plan dat een aantrekkelijke en levensvatbare dorpskern voor ogen heeft. Hierin worden de bestaande gespreide functies samengebracht rond een centraal gelegen plein. Er ontstaat hier een uitnodigende verblijfruimte die een grote verscheidenheid aan functies en dus ook publiek samenbrengt op een locatie. Deze plek wordt tevens met het omliggende groene en agrarische landschap verbonden. Dit gebeurt door het groen dat als een wig tussen de woonwijken doorloopt door te trekken tot het plein.

 

SCHUIVEN MET FUNCTIES

De verschillende functies die momenteel door het dorpscentrum verspreid liggen worden gegroepeerd rond een centraal plein. Hierdoor wordt een gevarieerd programma aangeboden op één centrale locatie. Dit is gebeurd in samenspraak met de ondernemers.

 

GROEN NAAR DE KERN

Een groot parkeerterrein scheidt momenteel het groen van de kern. Deze locatie wordt vergroend en zodoende komt het groen tot aan en zelfs op het plein. Het plein wordt zo opgenomen in een recreatief netwerk. Eveneens leidt dit to een centrum met een vriendelijker, minder verharde uitstraling.

VEILIG OVERSTEKEN

De Europweg is momenteel een drukke verkeerader die een barrière vormt in het centrum. Door de rijbanen in het centrum van elkaar te scheiden met een brede groenstrook wordt

oversteken een stuk makkelijker. Tevens kan het groen vanuit het landschap middels deze groenstrook “oversteken” naar het plein.

Ruimtelijk Functioneel Ontwerp Centrumgebied Schoonebeek

Opdrachtgever
Werkgroep Centrumgebied Schoonebeek
Samenwerking
n.v.t.
Locatie
Schoonebeek
Jaar van uitvoering
n.v.t.
Jaar van oplevering
2015