Sluiszit Lauwersoog

Het sluisplein is een onderdeel van een groter plan om de haven van Lauwersoog aantrekkelijker te maken voor onder andere verblijfsrecreatie. Het sluisplein bevindt zich aan beide zijden van de sluis. Het plein is ondermeer bedoeld als stapsteen voor de veerbootgangers om hen te verleiden zich verder richting de haven te begeven. Recentelijk is begonnen met de realisering van het Lauwersom; een route van het dorp Lauwersoog naar de zeehaven. Een ander onderdeel betreft het maken van een promenade langs het water. Het sluisplein vormt een belangrijke schakel tussen beide routes. De plek is, vooral zomers, aantrekkelijk vanwege het schouwspel van boten dat de sluis in vaart en verlaat.

 

Plein oostzijde

Aan de oostzijde van de sluis is het plein verhard met een tribunetrap naar het water. Een bijzonder onderdeel van het plein is de sokkel van de ‘kraan’. Deze kraan is een kunstwerk dat verwijst naar de ontstaansgeschiedenis van de plek en tevens fungeert als uitkijktoren. Vanaf hier kijkt men door het havengat, richting het open water van de Waddenzee. De tribunetrap kan (op termijn) dienst doen als tribune waarbij een ponton op het water kan worden ingezet als podium.

Het plein heeft een dubbelfunctie. Naast verblijfsruimte heeft het plein ook een functionele betekenis als werkplek, voor onderhoud aan de sluis en de sluisdeuren.

Omdat een kraanwagen vanaf de Kustweg schuin het pleintje op moet kunnen rijden is er gekozen de oostrand van het pleintje met een boog op te lossen. Dit voorkomt een gefragmenteerde rand en zorgt voor een elegante afsluiting. Tevens biedt deze vorm de mogelijheid voor een verbijzondering die als fundament voor het beeldhouwwerk kan dienen. Op deze manier blijft de ruimte op het plein vrij voor onderhoud aan de sluis.

Plein westzijde

Het plein aan de westzijde van de sluis krijgt een groener karakter. Hier is de trap kleiner van omvang en is vooral de koppeling tussen de trap en de steiger van belang.

Via het plein zijn er twee routes naar de veerbootterminal. Eén route is bovenlangs: de snelle route, zonder trappen, dus voor mensen met baggage. De andere route loopt onderlangs en heeft hierdoor een optimale waterbeleving. De pleinruimte is opgevuld met groen en biedt ruimte aan enkele picknick- en verblijfplekken.

Om eenheid in het geheel te krijgen is de trap langs de sluis aan beide kanten gespiegeld. Ook zijn de proporties van beide ruimtes ongeveer gelijk aan elkaar.

Tussen de Kustweg en het plein is in een groene rand voorzien. Deze vangt het hoogteverschil op tussen de Kustweg en het plein en hierin staan de slagbomen voor de brug en de stoplichten.

Sluiszit Lauwersoog

Opdrachtgever
Gemeente de Marne
Samenwerking
N.v.t.
Locatie
Lauwersoog
Jaar van uitvoering
N.v.t.
Jaar van oplevering
2015-2016