Na de voltooiing van de herinrichting van de Brink in Assen was men nog op zoek naar een bijzonder element dat deze herinrichting kon onderstrepen en een toevoeging zou zijn aan deze publieke ruimte. Uit de bewonersconsultatie kwam naar voren dat er een sterke wens was voor een waterelement.

 

Laos Landschapsarchitecten heeft drie modellen voorgesteld waar vervolgens uit gekozen kon worden. Hierbij is één model gebaseerd op de traditionele bedriegertjes, één model gaat voorbij het traditionele en één model zoekt het in een goot als waterspel.

Bij dit laatste model is vooral van belang dat ruimtelijk gebruik kan worden gemaakt van de gehele lijn tussen het verharde en het groene deel.

Bij alle modellen geldt dat er sprake is van dubbelgebruik van de ruimte. Het vloeroppervlak kan ten dienst staan van het waterelement maar moet net zo goed dienst doen als vlakke vloer bij markten en festivals.

Waterelement Brink Assen

Opdrachtgever
Gemeente Assen
Samenwerking
N.v.t.
Locatie
Assen
Jaar van uitvoering
Nv.t.
Jaar van oplevering
2014