Stedenbouwkundig kaderplan vernieuwing Emlichheim

In samenwerking met burgemeester, wethouders en bewoners hebben we een stedenbouwkundig kaderplan voor de vernieuwing van de Duitse plaats Emlichheim gemaakt. De geplande aanleg van de weg die het verkeer om in plaats van door Emlichheim zal leiden vormde de aanleiding om de kansen en knelpunten van de plaats in een gezamenlijk proces in kaart te brengen.

In diverse sessies begeleidden we bewoners en college bij het grip krijgen op de kansen en mogelijkheden van Emlichheim. Dit deden we op basis van uitgebreide analyse van aspecten zoals bebouwingsstructuur, volumes, open ruimtes, groenstructuur, verkeersprognoses, historische betekenissen, voorzieningen en veel meer. Samen met bewoners analyseerden we gewaardeerde plekken, routes, trefpunten, zichtlijnen en andere aspecten van gebruik en beleving van de plaats. Op basis de resultaten van de sessies hebben we drie modellen voorgesteld: versterking van Emlichheim als regionale kern; versterking van Emlichheim als kuuroord; en versterking van de relatie tussen het dorp en de rivier. Uiteindelijk hebben we samen met college en bewoners een vierde model gemaakt dat de drie modellen combineert.

Dit model biedt het ruimtelijke kader voor toekomstige vernieuwingen en ingrepen in Emlichheim.

De introductie van een ‘Nederlandse methode’, met directe betrokkenheid van politiek en bewoners, zorgde voor een gestroomlijnd proces en een breed gedragen visie.

Stedenbouwkundig kaderplan vernieuwing Emlichheim

Opdrachtgever
Samtgemeinde Emlichheim
Samenwerking
Roelofs Advies en Ontwerp BV
Locatie
Emlichheim
Jaar van uitvoering
2013
Jaar van oplevering
2013