Eerst structuur, dan de kavels

Voor de laatste fase van de grote uitbreidingswijk Kloosterveen zocht de gemeente Assen naar een manier om kwaliteit te waarborgen, het gebied flexibel te ontwikkelen en veel speelruimte te bieden in de ontwikkeling. We ontwikkelden een stedenbouwkundig raamwerk dat door middel van groen, water, wegen en paden de wijk structuur, kwaliteit en ontwikkelvrijheid biedt.

Eerst structuur, dan de kavels

Het stedenbouwkundig raamwerk dat we ontwikkelden is gebaseerd op groen, water, wegen en (fiets)paden als structurerende elementen. Het groen en het water is aangetakt op bestaande structuren en systemen en geven de wijk klimaatadaptief vermogen. Het raamwerk zorgt ervoor dat het hele gebied aantrekkelijk wordt, ook wanneer delen van het gebied nog niet bebouwd zijn.

Flexibel waar nodig, structurerend waar nodig

Voor gemeente, ontwikkelaars en eigenaars is er nog veel speelruimte om precieze invulling te geven aan de structuur. Zo zorgt het plan voor optimale vrijheid terwijl een hoge basiskwaliteit gegarandeerd is.

Hele gemeente aan tafel

Het plan is tot stand gekomen in een proces waarbij alle afdelingen van de gemeente aan tafel zaten, van stedenbouw tot economie tot water tot sport en spel. Hierdoor is het plan rijk aan ingrepen en voorstellen die meerdere doelen tegelijk dienen.

Eerst structuur, dan de kavels

Opdrachtgever
Gemeente Assen
Samenwerking
Sweco
Locatie
Assen
Jaar van uitvoering
2016-heden
Jaar van oplevering
2016