Heuvels, plooien en glooiingen, geïnspireerd op golven en duinen, maken Park Meerstad een unieke beleving. Samen met kunstenaar Jeroen Doorenweerd ontwierpen we een park dat zich laat ervaren als een dynamisch, doorwaadbaar kunstwerk.

 

Ordening en dynamiek

De ontwerpmethodiek waarmee de vorm en hoogte van de heuvels zijn bepaald, integreert een bepaalde mate van toeval in het ontwerp. Dit levert een spanning op tussen de logische ordening van het programma en de eigen dynamiek van de landschappelijke setting. Hierdoor is het park tegelijkertijd overzichtelijk en niet meteen doorgrondelijk, en biedt het een bijzondere ervaring op iedere plek in het park.

 

Doen en ervaren

De programmatische invulling van het park is in samenwerking met gemeente en op basis van wensen van bewoners en omwonenden tot stand gekomen.

Er is een grote verscheidenheid aan plekken voor sport, spel en ontspanning. Rondom de plekken met helder gedefinieerde functies bestaat het park uit plekken waar niet gebruik, maar ervaring voorop staat. Ook deze plekken hebben een grote onderlinge variatie aan sfeer, beplanting en mate van openheid.

 

Hoogteverschillen benadrukken

Twee padenstructuren door het park maken elk op hun eigen manier het glooien van het park ervaarbaar. De wandelpadenstructuur beweegt mee met de hoogteverschillen; het fietspad doorsnijdt het park juist in rechte lijnen op één hoogte en benadrukt daarmee de grote variatie in hoogtes.

10 hectare doorwaadbaar kunstwerk

Opdrachtgever
Bureau Meerstad
Samenwerking
Jeroen Doornwerd, Lynke Koopal, Aaldert de Vries, Robert Leverman, Ankie Boomstra, Jan Samson, Carin Koning
Locatie
Meerstad
Jaar van uitvoering
2018-heden
Jaar van oplevering
2015