Hunzedal – Integraal samenwerken aan nieuwe natuur

In samenwerking met Prolander ontwikkelden we de Landschapsvisie Hunzedal, een integrale en praktijkgerichte visie op kwaliteit, natuur en ontwikkeling van het stroomdal van de rivier de Hunze in Drenthe.

Onze integrale aanpak kijkt zowel geografisch als thematisch over grenzen heen, en koppelt daarmee natuur aan andere belangen. Hiermee komen de gestelde natuurdoelen in een haalbaar perspectief. Samen met de grote groep stakeholders zijn we tot een door alle partijen enthousiast gedragen visie gekomen. Op basis van de visie worden de inrichtingsplannen voor de deelgebieden ontwikkeld.

Nieuw perspectief

Aanleiding voor de visie was de behoefte aan nieuw perspectief op het haalbaar maken van de natuurdoelstellingen voor het Hunzedal van het Drentse Programma Natuurlijk Platteland. In dit programma, onderdeel van de nationale opgave Natuurnetwerk Nederland, is vastgelegd dat voor 2027 ruim 1100 hectare natuur in het Hunzedal gerealiseerd moet zijn.

Integraal in plaats van sectoraal

Samen met Prolander kozen we voor een integrale in plaats van sectorale insteek: we dachten niet alleen vanuit natuur, maar ook vanuit onder andere recreatie, voedselvoorziening, energietransitie, gezondheid en bodemgesteldheid. Waterhuishouding hebben we daarbij ingezet als een belangrijke integrerende en overkoepelende factor. Door deze opzet werden de belangen van gemeenten en grondeigenaren meer vanzelfsprekend onderdeel van het plan, waarmee de aanleiding om mee te denken sterker werd.

De buren van het Hunzedal betrekken

Daarbij hebben ons niet beperkt tot het plangebied, maar hebben we ook gekeken naar aangrenzende gebieden en percelen – deze hebben immers invloed op het plangebied en vice versa. Ook dit leidde tot groter bewustzijn van de gedeelde belangen en daarmee tot resultaatgericht meedenken.

Combineren van functies

In het verlengde daarvan hebben we ons gericht op het creƫren van meerwaarde door meervoudig grondgebruik en het stapelen en combineren van functies. Hierbij waren leesbaarheid, zorgvuldig beheer, beleving en kwaliteit van het landschap de uitgangspunten.

Praktijkgericht en faseerbaar

Tot slot is de visie praktisch, flexibel en faseerbaar opgezet. De vele belanghebbenden en stakeholders zijn gedurende het gehele traject betrokken en dachten mee middels workshops, schetssessies en excursies in elke fase van het proces.

Tegelijk met de visieontwikkeling zetten we een pilotproject op, zodat praktische input en ervaring onderdeel kon worden van de planvorming.

 

Bekijk hier de publicatie van een nieuwe strategie omtrent Landschapsvisie Hunzedal in het ROmagazine (januari 2021, jaargang 39)

Klik hier voor meer van dit soort projecten

Hunzedal – Integraal samenwerken aan nieuwe natuur

Opdrachtgever
Provincie Drenthe
Samenwerking
Prolander
Locatie
Hunzedal - Provincie Drenthe
Jaar van uitvoering
heden
Jaar van oplevering
2019