Wat houdt ons bezig

Rapport gepresenteerd in het Paleis te Groningen

Vorige week is het rapport ‘De kwalitatieve aanpak van de woningbouwopgave’ gepresenteerd in het Paleis te Groningen. Lees verder →

Op naar een nieuw jaar

Wij kijken terug op een mooi jaar met fijne (nieuwe) samenwerkingen, de start en oplevering van mooie projecten, publicaties en kennisdeling. Net als het afgelopen jaar gaan we ook dit jaar aan de slag met maatschappelijk relevante opgaven. Een niet te missen opgave is die in het licht van de vele regen die is gevallen in de laatste maanden.

Lees verder →

Boek ‘Bouw Anders’ vers van de pers

Dat het anders moet met onze woningbouw, weten we allemaal. Maar hoe doen we dat? De Gemeente Groningen trok de stoute schoenen aan en ging met GRAS en een hele club opdrachtgevers en architecten, waaronder LAOS, gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Lees verder →

Herontwikkeling terrein gemeentehuis Leek gegund

Goed nieuws: de herontwikkeling van het terrein van gemeentehuis Leek tot een duurzame woonwijk is definitief gegund! Lees verder →

Bureau-excursie Kopenhagen

LAOS’ jaarlijkse excursie was deze keer in de stad Kopenhagen! Lees verder →

Inspirerende toekomstbeelden voor de Waddenregio

De Landschapstriënnale 2023 – Dynamische Waddendelta is van start en LAOS maakt hier onderdeel van uit. Vandaag opent de expositie ‘Tussen stad en Wad’, waar LAOS antwoord geeft op de vraag: Hoe geven we vorm aan de toekomst van de Waddenregio? Lees verder →

Ruimtelijke kwaliteit in het Groningse aardbevingsgebied

Mathijs Dijkstra gaf zijn reactie op het Groningse toekomstperspectief in gesprek met Mark Hendriks voor Blauwe Kamer.

Lees verder →

LAOS wint ontwerpopgave herinrichting openbare ruimte centrum van Haren

Met zorgvuldige aandacht voor een klimaat adaptief ontwerp, dat tot stand zal komen door middel van bewonersparticipaties en samenwerking met Gemeente Haren, heeft LAOS de uitvraag gewonnen. Naar verwachting zal het definitieve inrichtingsplan in de eerste maanden van 2024 worden gepresenteerd. Lees verder →

LAOS op bezoek bij kwekerij Cruydt-hoeck

Een fantastische middag met het LAOS team op bezoek bij kwekerij Cruydt-hoeck. Cruydt-Hoeck heeft, net als wij, de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Lees verder →

Quiryn in actie tijdens de Waddenwerkplaats

LAOS werkt in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland & Rijkswaterstaat mee aan de vraag hoe de programma’s HWBP en PAGW actiever kunnen samenwerken. Afgelopen week was Quiryn als ateliermeester voor het Waddengebied aanwezig bij de kick-off bijeenkomst: Werkplaats HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en PAGW (Programmatische Aanpak Grote Wateren).

Lees verder →

Dag van de Jonge Ontwerper

Afgelopen vrijdag was Merel vanuit de PEP (het geïntegreerde beroepservaringsprogramma) aanwezig bij de dag van de jonge ontwerper.

Lees verder →