Wat houdt ons bezig

Inspirerende toekomstbeelden voor de Waddenregio

De Landschapstriënnale 2023 – Dynamische Waddendelta is van start en LAOS maakt hier onderdeel van uit. Vandaag opent de expositie ‘Tussen stad en Wad’, waar LAOS antwoord geeft op de vraag: Hoe geven we vorm aan de toekomst van de Waddenregio? Lees verder →

Ruimtelijke kwaliteit in het Groningse aardbevingsgebied

Mathijs Dijkstra gaf zijn reactie op het Groningse toekomstperspectief in gesprek met Mark Hendriks voor Blauwe Kamer.

Lees verder →

LAOS wint ontwerpopgave herinrichting openbare ruimte centrum van Haren

Met zorgvuldige aandacht voor een klimaat adaptief ontwerp, dat tot stand zal komen door middel van bewonersparticipaties en samenwerking met Gemeente Haren, heeft LAOS de uitvraag gewonnen. Naar verwachting zal het definitieve inrichtingsplan in de eerste maanden van 2024 worden gepresenteerd. Lees verder →

LAOS op bezoek bij kwekerij Cruydt-hoeck

Een fantastische middag met het LAOS team op bezoek bij kwekerij Cruydt-hoeck. Cruydt-Hoeck heeft, net als wij, de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Lees verder →

Quiryn in actie tijdens de Waddenwerkplaats

LAOS werkt in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland & Rijkswaterstaat mee aan de vraag hoe de programma’s HWBP en PAGW actiever kunnen samenwerken. Afgelopen week was Quiryn als ateliermeester voor het Waddengebied aanwezig bij de kick-off bijeenkomst: Werkplaats HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en PAGW (Programmatische Aanpak Grote Wateren).

Lees verder →

Dag van de Jonge Ontwerper

Afgelopen vrijdag was Merel vanuit de PEP (het geïntegreerde beroepservaringsprogramma) aanwezig bij de dag van de jonge ontwerper.

Lees verder →

Internationale Dag van de Biodiversiteit op de Biotoop

Op de Biotoop – waar ons bureau is gevestigd – vieren we elke dag de biodiversiteit. Een hele fijne Internationale Dag van de Biodiversiteit gewenst!

 

 

 

LAOS Landschapsarchitecten werkt aan de transformatie van het Drafbaanterrein.

Lees verder →

Het gaat om de details

Testen van een aantal verhardingspatronen voor het ontwerp van de omgeving van het nieuwe Werelderfgoedcentrum Waddenzee lauwersoog. Lees verder →

Dinsdag 9 mei lezing door Mathijs Dijkstra: Het landschappelijk systeem als uitgangspunt

Mathijs geeft morgen een lezing bij de Vereniging tot Bevordering der Bouwkunst. Lees verder →

LAOS werkt hard mee aan de versterkingsopgave in t Hogelaand

Vorige week is door het college het stedenbouwkundig plan voor de wijk Menkema in Uithuizen vastgesteld. Lees verder →

Gebiedsverkenning Ommeland van Thesinge

In en om het Groningse dorp Thesinge speelt veel. Veel Thesinger bewoners en ondernemers zijn erg betrokken bij hun leefomgeving en barsten van de ideeën voor hun dorp en het ommeland.

Lees verder →