LAOS wint ontwerpopgave herinrichting openbare ruimte centrum van Haren

In de omschreven centrumvisie uit 2018 van de Gemeente Haren wordt de ambitie uitgesproken om het meest exclusieve, gezellige en groene dorpscentrum van Noord-Nederland te maken. Met onze vestiging in Haren kunnen wij dat niet anders dan toejuichen. Aanstaande vrijdag en zaterdag worden de eerste gesprekken met de bewoners al gevoerd. We kijken uit naar de ideeën en wensen van iedereen. Het ophalen van deze informatie doen we door middel van onze plant-je-vlag-wandelingen. Klik op deze link als je hier ook graag bij aanwezig bent.

Participatie Dorp
Wat interessant is aan de aanpak binnen deze ontwerpopgave is de samenwerking met de gemeente en de bewoners. We zullen een sterk én adaptief ruimtelijk concept vanuit onze creativiteit combineren met de kennis en expertise van de opdrachtgever en stakeholders.

Door de jaren heen hebben we hiervoor onze drietraps-methode ontwikkeld waarbij we opdrachtgevers en stakeholders stap voor stap meenemen in de voortgang en totstandkoming van het ontwerp. Luisteren, verschillende opties bieden en transparant keuzes maken. Het zijn kernelementen bij het creëren van draagvlak.

Adaptief Klimaat
De openbare ruimte is van iedereen. Daarom heeft een ruimte als het Raadhuisplein altijd meerdere functies en betekenissen zowel in de (winkel)infrastructuur als in de ecologie, economie, politiek, geschiedenis en cultuur. Deze functies krijgen in samenhang en helderheid de ruimte om te ontwikkelen binnen deze opgave. De ontwikkelingen op het Raadhuisplein zijn gericht op groene, verkoelende en klimaatvriendelijke ingrepen. Denk hierbij aan vergroening om zo de hittestress tegen te gaan, slimme manier van het inzetten van afwatering van het plein door bijvoorbeeld raingardens en een waterbuffer, en het groene karakter op meerdere schaalniveaus naar voren te brengen.

Een centrum wordt levendig door de aanwezigheid van mensen, ook hierin zal worden gekeken naar toepassingen om het dorpscentrum uitnodigend te maken en om een ‘rondje Haren’ te faciliteren voor de bezoekers. Dit zal worden gedaan door het herplaatsen van bestaande kunst die het DNA van Haren kenmerkt, het versterken van de (aanwezige) horecagelegenheden en een zorgvuldige inzet op een levendige plint denk aan de aanpak van verschillende (nu nog) dichte gevels. Kortom, in het uiteindelijke ontwerp zal er de benodigde intimiteit en geborgenheid worden gecreëerd die van het plein een prettige, groene, klimaat adaptieve en daarmee succesvolle verblijfsruimte maakt.

Voor meer informatie:
https://gemeente.groningen.nl/raadhuisplein-haren