LAOS op bezoek bij kwekerij Cruydt-hoeck

Een fantastische middag met het LAOS team op bezoek bij kwekerij Cruydt-hoeck. Cruydt-Hoeck heeft, net als wij, de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Zij doen dit door middel van het kweken en leveren van inheemse wildeplantenzaden en planten, en ecologisch passende bloemenweidemengsels. Tijdens het bezoek hebben we nieuwe inzichten gekregen in het gehele proces van zaaien, kweken en oogsten. Zo worden de zaden in de natuur geoogst en verder gekweekt op de kwekerij. Het zijn dus altijd soorten die van oudsher in het wild in Nederland voorkomen, ook wel autochtoon inheems plantmateriaal genoemd. De soorten zijn aangepast aan de Nederlandse bodem- en klimaatomstandigheden, ziekteresistenter en kennen een hogere biodiversiteit dan inheemse zaden met een herkomst buiten Nederland.

Voor ons team zeker een interessante middag, om de mengsels te zien en te leren hoe arbeidsintensief het proces is van het samenstellen van deze inheemse mengsels. Input die wij zeker gebruiken in toekomstige voorstellen voor onze projecten.