Lopster Model

De afgelopen jaren heeft LAOS gewerkt aan de herinrichting van een aantal dorpen in de nieuwe gemeente Eemsdelta (voorheen Loppersum en Delfzijl). De openbare ruimte van de dorpen Garrelsweer, Stedum, Meedhuizen, Middelstum, Westeremden, Zeerijp ’t Zandt en Loppersum lag er sleets bij. Veel asfalt, veel auto’s. Bovendien was er geen aandacht voor een esthetisch straatbeeld door ad hoc geplaatste paaltjes en straatmeubilair. De herinrichting had een duidelijke aanleiding: vervanging van de riolering en verbetering van de verkeersveiligheid. Maar ook renovatie, sloop en nieuwbouw als gevolg van aardbevingsschade speelden mee in dit gebied.

Deze opgaven zijn aangegrepen om een integraal plan op te stellen waarin naast technische ingrepen ook leef- en verblijfskwaliteit een hoofdrol spelen en de cultuurhistorische waarden beter ervaren kunnen worden. De verschillende dorpen zijn steeds aangepakt volgens dezelfde werkwijze – het Lopster model.

De eerste stap is een grondige inventarisatie. Niet alleen van wat er mis was, maar vooral ook van de ruimtelijke kwaliteiten en het gebruik van de openbare ruimte. Vervolgens is LAOS in nauw overleg met een klankbordgroep aan de slag met het schets- en voorlopig ontwerp. Het definitieve ontwerp werd in breder verband besproken. Bij de uitvoering heeft LAOS meegekeken en pasten het ontwerp waar nodig aan. Bovendien werden alle betrokkenen vanaf het begin meegenomen in het ontwerp, waardoor waardevolle ideeën een plek hebben gekregen.

Benieuwd naar de verdere uitwerking per project? Klik dan hieronder verder bij gerelateerde projecten volgens het Lopster model.

Lopster Model

Project
Herinrichting openbare ruimte in dorpen
Ontwerper
LAOS landschapsarchitectuur en stedenbouw
Opdrachtgever
Gemeente Eemsdelta
Locatie
Garrelsweer, Stedum, Meedhuizen, Middelstum, Westeremden, Zeerijp, 't Zandt, Loppersum
Periode van ontwerp
2008-2022
Periode van realisatie
vanaf 2010
Financiering
gemeente Eindhoven (infrastructuur en inbreng grond), woningcorporatie en initiatiefnemers (vastgoed), woningbouwpuls van het Rijk