Wat houdt ons bezig

Internationale Dag van de Biodiversiteit op de Biotoop

Op de Biotoop – waar ons bureau is gevestigd – vieren we elke dag de biodiversiteit. Een hele fijne Internationale Dag van de Biodiversiteit gewenst!

 

 

 

LAOS Landschapsarchitecten werkt aan de transformatie van het Drafbaanterrein.

Lees verder →

Het gaat om de details

Testen van een aantal verhardingspatronen voor het ontwerp van de omgeving van het nieuwe Werelderfgoedcentrum Waddenzee lauwersoog. Lees verder →

Dinsdag 9 mei lezing door Mathijs Dijkstra: Het landschappelijk systeem als uitgangspunt

Mathijs geeft morgen een lezing bij de Vereniging tot Bevordering der Bouwkunst. Lees verder →

LAOS werkt hard mee aan de versterkingsopgave in t Hogelaand

Vorige week is door het college het stedenbouwkundig plan voor de wijk Menkema in Uithuizen vastgesteld. Lees verder →

Gebiedsverkenning Ommeland van Thesinge

In en om het Groningse dorp Thesinge speelt veel. Veel Thesinger bewoners en ondernemers zijn erg betrokken bij hun leefomgeving en barsten van de ideeën voor hun dorp en het ommeland.

Lees verder →

Samen kansen verkennen voor het Oude Diep

LAOS werkt samen met Hydrologic aan een watersysteemtoets en -ontwerp voor het Oude Diep. Al decennia wordt er door verschillende partijen aan deze Drentse beek gewerkt om natuur te ontwikkelen en de waterhuishouding en -kwaliteit te verbeteren. Voor de toekomstige opgaven wordt gezocht naar meer samenhang in hydrologisch en landschappelijk opzicht.

Lees verder →

Lokaal materiaal in Peize

Voor de woonwijk De Westerd in Peize hebben we een ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte. In de aanloop naar de uitvoering is een aantal bomen gekapt. Deze bomen stonden midden in het trottoir en veroorzaakten veel hinder, mogelijkheden om ze te behouden waren er niet. Zo zorgen we dat de wijk toegankelijk is voor iedereen, ook met een rolstoel of kinderwagen.

Lees verder →

Feestelijke starthandeling bouw kindcentrum De Rietpluim

Vorige week maandag is onze collega Alaleh naar de starthandeling bouw van kindcentrum De Rietpluim geweest. LAOS is verantwoordelijk voor het ontwerp van het buiten- en parkeerterrein rondom het centrum. Lees verder →

LAOS werkte aan het ontwerpend onderzoek NOVEX

In een gezamenlijk canon met ministeries, provincies en een flink aantal andere ontwerpbureaus werkten we aan de eerste stappen voor de NOVEX. Wij onderzochten samen met Strootman Landschaps architecten en de Zwarte Hond de regio Oost, Overijssel en Gelderland.  Lees verder →

Excursie voor de wijkontwikkeling van Veendam Noordwest

Dinsdagmiddag 21 februari gingen Mathijs en Alaleh op excursie naar klimaatadaptieve voorbeelden in de stad Groningen voor de wijkontwikkeling van Veendam Noordwest. Deze excursie heeft LAOS in samenwerking met KAW architecten georganiseerd. Lees verder →

Drukbezochte bewonersavond over de plannen voor het centrum van Zuidlaren

De afgelopen jaren hebben LAOS en Specht architecten samen met de gemeente, ondernemers en anderen hard gewerkt aan een nieuw voorstel voor de ontwikkeling en versterking van het centrum van Zuidlaren. Lees verder →