Excursie voor de wijkontwikkeling van Veendam Noordwest

Dinsdagmiddag 21 februari gingen Mathijs en Alaleh op excursie naar klimaatadaptieve voorbeelden in de stad Groningen voor de wijkontwikkeling van Veendam Noordwest. Deze excursie hebben wij in samenwerking met KAW architecten georganiseerd. Ook waren de Gemeente Veendam, woningcorporatie Acantus, de klankbordgroep bewoners van Veendam Noordwest, Waterschap Hunze en Aa’s, DeBasis Veendam, Klimaatproeftuin Groningen, woningcorporatie Nijestee en KAW architecten hierbij aanwezig.

Na de opening en inleiding van Piet Zijlstra van de Klimaatproeftuin zijn wij twee projecten gaan bekijken ter inspiratie voor de opgave voor de wijkontwikkeling van Veendam Noordwest.

Het eerste project was de wijkvernieuwing in Selwerd welke wij in samenwerking met De Unie Architecten hebben gerealiseerd.
In het kader van deze wijkvernieuwing is een hele stempel vervangen door nieuwbouw. Voor deze stempel is een ontwerp voor de buitenruimte gemaakt dat gebaseerd is op enerzijds de uitgangspunten vanuit de wijkvisie en anderzijds maximale inzet op klimaatadaptatie. Zo heeft het gebied een hoge toegevoegde waarde voor de toekomstige bewoners van het gebouw maar ook voor de omgeving.

Bij het opstellen van de ontwerpen is er veel aandacht voor de gebruikswaarde voor de bewoners, de haalbaarheid van het ontwerp (zowel technisch als financieel), beheerbaarheid maar ook de duurzaamheid (duurzame materialen en klimaatbestendigheid) van de buitenruimte. De parkeerplaatsen zijn uitgevoerd in halfopen, groene verharding welke bijdraagt aan extra water buffering en de beplanting draagt bij aan verkoeling en biodiversiteit.

Er is veel aandacht besteed aan de overgang van het gebouw naar de openbare ruimte van de straat. Zo leidt een hoogwaardig esthetisch ontwerp niet alleen tot een mooie ruimte maar heeft vooral een aangename woon- en verblijfsomgeving als resultaat.

Het tweede project welke wij bezocht hebben was een project van KAW architecten in de Oosterparkwijk in Groningen.