Drukbezochte bewonersavond over de plannen voor het centrum van Zuidlaren

Het centrum van Zuidlaren, één van de mooiste Drentse brinkdorpen, wordt al jaren ontsierd door de leegte aan de Grote Brink waar vroeger de Prins Bernard Hoeve stond.
De afgelopen jaren hebben LAOS en Specht architecten samen met de gemeente, ondernemers en anderen hard gewerkt aan een nieuw voorstel voor de ontwikkeling en versterking van het centrum van Zuidlaren.
In het voorstel herstellen we de brinkrand weer, door het toevoegen van kleinere bij de schaal van het dorp en de brink passende volumes, in de oude rooilijn.
Achter op het terrein positioneren we de grotere volumes voor zorg en supermarkten.
Middels zichtlijnen, over de ruim in de bomen gezette parkeerplaats, zorgen we voor een sterke visuele en functionele relatie met het kernwinkelgebied.
Dit wordt versterkt door de Hunze-as die vanuit het veen tot aan de Brink loopt en voor fietsers en voetgangers hier afbuigt richting de kleine Brink.
De kleine Brink die een essentiële schakel vormt in het kernwinkelgebied, wordt ingericht als verblijfsgebied, autoverkeer is hier te gast.
Vorige week donderdag hebben we de plannen aan de bewoners van Zuidlaren en omstreken gepresenteerd.
Het was een drukbezochte avond met soms (opbouwend) kritisch, maar vooral positief commentaar.
Gezien de regelmatig gestelde vraag waar men zich kon inschrijven voor een van de appartementen kan de realisatie bij sommige bewoners niet snel genoeg gaan
Komende tijd gaan we met de opmerkingen die we hebben ontvangen van de geïnteresseerden aan de slag en verder met het opstellen van het stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan.