Een Valentijnsboodschap voor Noord-Nederland ‘Liefde voor het Landschap’

Vanochtend vroeg bij opkomende zon hebben acht noordelijke natuur- en milieuorganisaties* hun valentijnsboodschap aan de drie commissarissen van de noordelijke provincies aangeboden. Deze boodschap staat in het rapport De kracht van het Noorden. Deze kracht bestaat uit de regionale kwaliteiten natuur, landschap, ruimte en een schoon milieu. De natuur- en milieuorganisaties zien dit als de belangrijkste basis voor een brede welvaart en economisch perspectief voor het Noorden én als essentiële waarde voor heel Nederland.

Wij waren, als opstellers van het plan, vanochtend ook aanwezig. Want we hebben met veel plezier met hen deze visie opgesteld. Een visie die een mooie bouwsteen vormt voor het debat over de toekomst van Noord Nederland. Nederland staat immers aan de vooravond van een grote transitie van het landelijk gebied. Naast de noodzakelijke transitie van de landbouw, gaat het om klimaatadaptatie, herstel van de biodiversiteit, verbetering van de waterkwaliteit en het (weer) sturend laten zijn van water en bodem. Daarnaast is op gebied van infrastructuur (spoor) en verstedelijking veel gaande. Deze opgaven kunnen eigenlijk alleen in samenhang met elkaar worden opgepakt om tot een zinvolle en toekomstbestendige aanpak te komen.

Zie voor meer informatie ook de website van het Groninger Landschap of download hieronder het rapport De Kracht van het Noorden.

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Het Drentse Landschap, ’t Fryske Gea, Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Friese Natuur en Milieufederatie

De Kracht van het Noorden