Ontwikkelkader voor groenblauwe dooradering Veenkoloniën wordt positief ontvangen.

In opdracht van Agenda voor de Veenkoloniën ontwikkelden we een handboek met praktische handvaten voor de ontwikkeling van een groenblauwe dooradering van de Drentse en Groningse Veenkoloniën. Op basis van -voor de Veenkoloniën- karakteristieke landschapsstructuren hebben we ecologische beheermaatregelen en ontwerpprincipes voor het versterken van landschapsstructuren gebundeld en ontwikkeld. De maatregelen kunnen gebruikt worden door terreinbeheerders en beleidsmakers van verschillende organisaties maar ook grondeigenaren kunnen het als handreiking gebruiken voor een meer biodivers beheer. Naast praktische maatregelen hebben we in het rapport ook aanbevelingen gedaan voor een betere afstemming van terreinbeheer tussen de verschillende partijen/eigenaren en voor het efficiënter uitwisselen van beheerinformatie.
Het ontwikkelkader voor groenblauwe dooradering Veenkoloniën werd opgesteld door LAOS opgesteld i.s.m. gebiedspartijen. Het document is onderdeel van de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw.
Meer informatie kunt u vinden bij het nieuwsbericht van RTV Drenthe, hier is het rapport met de maatregelen te downloaden.