Gebiedsverkenning Ommeland van Thesinge

In en om het Groningse dorp Thesinge speelt veel. Veel Thesinger bewoners en ondernemers zijn erg betrokken bij hun leefomgeving en barsten van de ideeën voor hun dorp en het ommeland. Projecten en ambities voor wonen, duurzame energie, recreatie en biodiversiteit zijn nog maar een paar van de thema’s die leven binnen de gemeenschap. Gemeente Groningen heeft de handschoen opgepakt en een proces gefaciliteerd om een gebiedsverkenning op te stellen. LAOS heeft de afgelopen maanden samen met inwoners en ondernemers, professionele stakeholders en overheden de gebiedsverkenning uitgevoerd. We ontwikkelen een gebiedsconcept en ontwerpprincipes dat sturing kan geven aan de positionering, hiërarchie en vormgeving van de projecten en ambities van het dorp. Afgelopen dinsdag presenteerden wij het concept eindrapport aan het dorp. Tekenend voor het proces, toonde Thesinge zich kritisch, betrokken en meedenkend. Het was een waardevol proces waar we met veel plezier aan gewerkt hebben.